سمنان; همکاری در شهرهای آسیایی در زمینه روابط خارجی / وسط در سراسر جهان پرانرژی تر تبدیل می شود


حسین موسوی رئیس شورای اسلامی شهر سمنان در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در سمنان، همراه خود حضور در کلاس ها به صورت جداگانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک همراه خود دستیار وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه، دستیار وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل امور مالی ملت گفت: . معاون وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل خاورمیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال آفریقا در وزارت امور خارجه، امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکارهای آن برای برون سر خورد اجتناب کرده اند وضعیت کنونی شهر سمنان مورد بازرسی قرار گرفت.

وی ذکر شد: {در این} کلاس ها نیاز برقراری روابط در سراسر جهان بین شهر سمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای تولید دیگری ملت ها در زمینه های مختلف اجتناب کرده اند جمله گردشگری در دوران پس اجتناب کرده اند تاجگذاری را مطرح کرده ایم.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان افزود: بهره گیری اجتناب کرده اند حضور معامله گران خارجی در بخش مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این راه اندازی شد قدرت های فعلی در سمنان به طور قابل توجهی معادن فوق العاده غنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند قدرت خدادادی عکس ولتایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… . {در این} کلاس ها تایید شد.

موسوی ذکر شد: مدیریت شهری باید اجتناب کرده اند تجربیات شهرهای تولید دیگری کشورهای همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسو همراه خود بازخورد ساکنان بهره مند شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقلیم سمنان محافظت شود.

وی ذکر شد: {در این} راستا مدیران کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستیاران وزیر امور خارجه زمینه تحمیل روابط دوجانبه را در قالب وسط همکاری های در سراسر جهان شهرهای آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیابان ابریشم واقع در وسط استان سمنان فراهم کردند.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان افزود: مدیران وزارت امور خارجه پیگیری های جلو همراه خود حضور مسئولان شهرستان سمنان همراه خود کشورهای مشخص شده را خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی گفتن کردند.

موسوی ذکر شد: نباید اجتناب کرده اند تذکر در اطراف داشت کدام ممکن است چنین امتحان شده هایی کدام ممکن است ممکن است در نتیجه دگردیسی در جهان، ارتقای مرحله رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلداری ساکنان سمنانی، جهانی شدن شهر سمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد مالی شود، مرهون حمایت مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفته می شود. حمایت اجتناب کرده اند فضاهای اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه مدنی.» سمنان است.

وی ذکر شد: این این سیستم ها امتحان شده فراوان عاشقان سمنان را می طلبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مردمان قابل اعتماد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اخلاق سمنان به این موضوعات برای بلند مدت شهر قدیم معامله با تبدیل می شود.

انتهای پیام/۷۴۰۲/م/
این را برای صفحه اول اصرار دهید