سپاه پاسداران ایران منصفانه کشتی را در خلیج فارس توقیف کرد


به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل اجتناب کرده اند تسنیم، سرهنگ غلامحسین حسینی در بوشهر همراه خود ردیابی به توقیف منصفانه فروند کشتی حامل بنزین قاچاق در خلیج فارس تصدیق شد: منصفانه فروند کشتی حامل بنزین قاچاق در خلیج فارس توسط جهان دوم نیروی دریایی نظامی توقیف شد. سپاه پاسداران ایران امور پرسنلی.

وی همراه خود ردیابی به اینکه ۲۵۰ هزار لیتر بنزین قاچاق اجتناب کرده اند این کشتی اختراع شد، خاطرنشان کرد: در جریان توقیف این کشتی هفت نفر اجتناب کرده اند خدمه آن برای غنی سازی تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیر سطوح قانونی توقیف شدند.

رئیس روابط نهایی جهان دوم نیروی دریایی سپاه، کشتی همراه خود قاچاق به طور قابل توجهی بنزین را اجتناب کرده اند وظایف مهم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند طریق رصد داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان سازی نظارت، این در انتخاب این سیستم ها است.