سپاه پلدختر همراه خود نیازمندان / تخصیص ۲ بسته معیشتی در هفدهمین مرحله رزمایش یاری خالصانه


منصور کریمی شخص شامگاه یکشنبه در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در بلدختر تصدیق شد: این رزمایش هفدهمین مرحله اجتناب کرده اند کمک های خالصانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قلمرو بلدختر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین مرحله در سال جاری است.

وی افزود: خوب ارزش ریالی هر بسته نشیمن {در این} رزمایش ۴ میلیون ریال است کدام ممکن است مجموع ارزش این بسته ها ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار ریال است.

فرمانده تیپ از دوام بسیج پل زن اظهار داشت: این بسته های معیشتی بر مقدمه موسسه مالی اطلاعاتی ترکیبی آوری شده توسط پایگاه از دوام بسیج شهرستان برای تخصیص در بین خانوار های نیازمند در اختیار پایگاه ها قرار گرفت.

کریم‌ورد افزود: سپاه پاسداران شخصی را موظف به حرکت به منویات مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به اقشار آسیب‌پذیر کرونا دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمک خیران بسته‌های معیشتی را ترکیبی‌آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین نیازمندان تخصیص کرد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید