صبحانه برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور همراه خود هنرمندان دیدار کرد


به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، رئیس جمهور در حال حاضر میزبان بیش اجتناب کرده اند ۱۷۰ سوار ملت بود.
یکی اجتناب کرده اند عوامل قوت این نشست حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی تعداد انگشت شماری سوار مطرح سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسیقی ایران همراه خود طمع ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلیقه های مختلف است کدام ممکن است در نوع شخصی در سال های قبلی بی سابقه {بوده است}.

قابل اشاره کردن است کدام ممکن است این این سیستم قرار بود تعدادی از روز پیش برگزار شود کدام ممکن است {به دلیل} شرایط مضر جوی لغو شد. پس اجتناب کرده اند لغو این سیستم ضدانقلاب، معاندین اجتناب کرده اند تمام دسیسه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی های رسانه ای شخصی استفاده کردند به همان اندازه این موضوع را به شکلی خاص به ایده ها نهایی منتقل کنند. به منظور که روایت عمدی رسانه‌ها در انتقاد اجتناب کرده اند مقامات به خاطر عدم برگزاری این مراسم همین بود. این این سیستم در فینال لحظات {به دلیل} عدم حضور در عمق هنرمندان برتر ملت لغو شد!

آنها به شوخی می خواستند همراه خود تفرقه انداختن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیگیری اجتناب کرده اند هوای غبارآلود تهران اجتناب کرده اند هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات شکاف بگیرند، با این حال تشکیل این دیدار دلپذیر آنها را یک بار دیگر بی اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا کرد.

{در این} دیدار هنرمندان به ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود رئیس جمهور پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات شخصی را در بخش های مختلف هنری خاص کردند.

{در این} دیدار صمیمانه آقای ابراهیم رئیسی تلاش های هنری غنی {در سراسر} ملت را سیگنال تمدن عظیم ایرانی اسلامی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این تلاش های هنری برای تمدن سازی جلوه ای اجتناب کرده اند خلاقیت، نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفتن مردم است. پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنانی کدام ممکن است در کل گذشته تاریخی {در این} سرزمین مسکن کرده اند.» مسئولیت در حال حاضر ما اینجا است کدام ممکن است آنها را به بهتر از نحو به فناوری های بلند مدت حاضر کنیم.
رئیسی ذکر شد: آثار هنری می‌تواند بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیده‌ترین ایده ها عظمت را به فناوری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعصار منتقل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق آثار هنری می‌توان در متنوع اجتناب کرده اند امتیازات به درک مشترکی رسید.
رئیس جمهور همراه خود تجلیل اجتناب کرده اند هنرمندان عظیم این بخش اجتناب کرده اند جمله شهید آوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری افرادی که به اعتلای آثار هنری {در این} سرزمین کنجکاوی مند بوده اند، به موضوع عدالت در بخش آثار هنری ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: عدالت پس اجتناب کرده اند اتحاد در عمق ترین است. مفهومی کدام ممکن است همه شئون مسکن انسان را در بر خواهد گرفت، برای ادغام کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوه عمومی عدالت اینجا است کدام ممکن است همه عامل اوج جای شخصی است.
آقای رئیسی حمایت عادلانه در بخش آثار هنری را مهم دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تخصیص اعتبارات، توانمندی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها به بخش هنری باید کبریت همراه خود اهمیت این بخش باشد.

آقای رئیسی خاطرنشان کرد: هنرمندان همراه خود مشکلات مغفول مانده زیادی مواجه هستند کدام ممکن است باید برای تشکیل کارگروه مشترک وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان بخش آثار هنری، همراه خود تعمیر آن مواجه شد.

آیت الله رئیسی رئیس جمهور {در این} دیدار نزدیک به ۲ ساعت به خطبه های هنرمندان اجتناب کرده اند دغدغه های اهالی موسیقی به همان اندازه آلام صمیمانه سینماگران گوش فرا داد.

شایان اشاره کردن است {در این} نشست بیش اجتناب کرده اند ۱۷۰ سوار حضور داشتند. هنرمندان عالی ای چون جلیل رسولی، گاباد شوا، محمدعلی رجبی، احمدرضا معتمد، سعید سهیلی، محمدرضا شریفی نیا، جهان بخش سلطانی، سید جواد هاشمی، جهانگیر الماسی، لوریس شانکاوریان، مصطفی راغب، گرشا حیراد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاشدری. حمید نوربخش، قاسم افشار، اردفان جعفریان، هادی اهرم، شاهین فرهت، آذر هاشمی، فریدون شهبازیان، محمد عتیبی، امیر دوجقم، محمدرضا قاسمی، احمد جلایی، محمود سنت، اسماعیل خلج، حسین اعظم پارمی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید هادر همراه خود محسن میرزاعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری چهره های شناسایی شده است در بخش هنرهای تجسمی، سینما، تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسیقی شناخته شده می شوند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید