صنعاء: ائتلاف سعودی به مهمترین تعهدات شخصی در شومینه‌بس حرکت نمی‌تنبل


به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، طه المتوکل وزیر بهداشت مقامات نجات سراسری یمن اجتناب کرده اند تأخیر ائتلاف متجاوز سعودی-اماراتی در حرکت به تعهدات شخصی برای شومینه‌بس در یمن انتقاد کرد.

المتوکل همراه خود خاص اینکه عدم بازگشایی فرودگاه صنعاء، نادیده تکل مهمترین بند شومینه‌بس کسب اطلاعات در مورد امتیازات بشردوستانه است، به جامعه خبری المسیره ذکر شد: «لغو اولین پرواز به فرودگاه صنعاء در لحظات پایانی توسط ائتلاف [سعودی]، همراه خود هدف افزایش درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن مبتلایان است».

وی همراه خود ردیابی به اینکه ۳۰ هزار فرد مبتلا یمنی اجتناب کرده اند سه سال پیش در لیست پیش بینی کمیسیون برتر پزشکی یمن قرار دارند، {تأکید کرد} کدام ممکن است ائتلاف سعودی برای رفع این مشکل نیز تمامی طرحهای پیشنهادی را رد کرد.

وزیر بهداشت یمن شکسته نشده داد، آنچه رسانه های ائتلاف متجاوز درباه گزینشی بودن مبتلایان مسافر تبلیغ می‌کنند، بی اهمیت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفا نشانگر سقوط اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بطلان استدلال کشورهای متجاوز برای شکسته نشده تعطیلی فرودگاه صنعا است.

وزیر بهداشت یمن خاطر نماد کرد، ائتلاف متجاوز سعودی، برای سویه ها اثیری یمن به فرودگاه صنعا مجوز نداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است در بحرانی کردن وضعیت بهزیستی یمن هم بی ارزش است؛ چرا کدام ممکن است کشتیهای حامل گاز یمن را کدام ممکن است خواستن مبرم بیمارستانها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات درمانی است، توقیف کرده است.

در همین ارتباط، «عبدالملک العجری» عضو هیات مذاکره کننده مقامات نجات سراسری یمن شامگاه یکشنبه در چارچوب اعتراض‌های صنعاء به تداوم محاصره همه جانبه یمن ذکر شد: قرار بود اجتناب کرده اند شومینه‌بس برای بحث کسب اطلاعات در مورد پرونده تعمیر حصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک درگیری استفاده شود.

وی افزود: کار کردن فوق العاده ضعیف گروه ملل متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مأموریت ویژه آن با توجه به شومینه‌بس درهم آمدن است بازنگری در عملکرد آن اجتناب کرده اند جمله ورود طرف‌های {بی طرف} جهان‌ای هر دو در سراسر جهان در حمایت اجتناب کرده اند هرگونه هماهنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت اجتناب کرده اند اجرای .

«عامر المرانی» وزیر بار مقامات نجات سراسری یمن هم همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند بی تفاوتی گروه ملل به نقض هماهنگی شومینه‌بس توسط ائتلاف سعودی ذکر شد: گروه ملل متحد همراه خود ائتلاف متجاوز در جلوگیری اجتناب کرده اند ورود کشتی‌ها به یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام پروازها در فرودگاه صنعاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم اجرای آنچه بر اوج آن هماهنگی شده، همدست است.

مقامات نجات سراسری یمن، پنجشنبه قبلی، به نقل اجتناب کرده اند گروه ملل، اجتناب کرده اند موافقت همراه خود ازسرگیری پروازها اجتناب کرده اند فرودگاه صنعاء خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا کرد کدام ممکن است نخستین پرواز اجتناب کرده اند این فرودگاه یکشنبه هفته جاری به  مکان تعطیلات فرودگاه ملکه علیاء اردن در ساعت ۸ صبح، انجام احتمالاً وجود خواهد داشت.

به این انجمن قرار بود کدام ممکن است صبح روز یکشنبه وقت صنعاء، پس اجتناب کرده اند شش سال محاصره، نخستین پرواز تجاری اجتناب کرده اند فرودگاه بین‌المللی صنعاء تحریک کردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصارالله یمن نیز اجتناب کرده اند روز پنجشنبه اجتناب کرده اند تحریک کردن  اقدامات اجباری برای  رزرو بلیط این پرواز خبر داده بود.

با این حال ائتلاف سعودی در شکسته نشده نقض‌های مکرر شومینه‌بس اعلامی دوماهه، این موافقت حاصله اجتناب کرده اند سوی گروه ملل را رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنبش انصارالله، درست در این لحظه ائتلاف سعودی را به امتناع اجتناب کرده اند صدور مجوز برای اولین پرواز تجاری اجتناب کرده اند طریق فرودگاه صنعاء متهم کرد.

ائتلاف عربی خرس هدایت عربستان سعودی اجتناب کرده اند نهم آگوست ۲۰۱۶، پرواز‌های فرودگاه صنعاء را محدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوقف کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها به برخی پروازهای گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک‌های بشردوستانه مجوز می‌داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پروازه می‌بایست همراه خود توافق ریاض را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائتلاف سعودی انجام می‌شد.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول توصیه شده کنید