صنعا: عربستان جدیت شخصی را برای صلح ملایم کرده است


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، محمد عبدالسلام رئیس کارکنان مذاکره کننده مقامات نجات سراسری یمن اظهار داشت: رژیم سعودی همراه خود کار با هم سازنده همراه خود ابتکار ادعا شده صلح، جدیت شخصی را در حرکت {به سمت} صلح ملایم خواهد کرد. توسط شورای برتر یمن.” مهدی المشاط، رئیس شورای سیاسی.

عبدالسلام افزود: متعاقباً عربستان باید منقل بس را بپذیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تعمیر محاصره یمن نیروهای خارجی را اجتناب کرده اند سرزمین های شخصی پوست تنبل. رئیس شورای برتر سیاسی یمن شامگاه جمعه اجتناب کرده اند منقل بس سه روزه یکجانبه همراه خود عربستان سعودی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: تمامی حمله ها زمینی، اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی نیروهای مسلح یمن علیه عربستان به مدت سه روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن تهاجم متوقف احتمالاً وجود خواهد داشت. عملیات متوقف احتمالاً وجود خواهد داشت. در جبهه خانه، این دوران معلق است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید