ضیافت تکان دهنده شیرینی مستضعفین / اعزام گروه های جهادی به جهان شاهدشی نهبندان


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بشرویه، هر خانوار ای همراه خود عطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوی بهار انتخاب خواهد گرفت شخصی را برای جشن عید کنار هم قرار دادن تنبل.

با این حال در اطرافش خانوار هایی هستند کدام ممکن است حتی برای مایحتاج اولین مسکن شان هم درگیر هستند، انگار ۹ عید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ بهاری! با این حال باقی مانده است هم هستند بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربانی کدام ممکن است همراه خود دستانی سخاوتمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستانی سخاوتمندانه به دل های دردمند ضیافت لذت می بخشند.

{در این} عید جهادگران قرارگاه جهادی امام رضا (علیه السلام) طبق روایات شخصی همه ساله در جهان محروم شاهداشی اجتناب کرده اند ویژگی ها شهرستان نهبندان در شهرستان بشرویه حضور دارند. ، به همان اندازه همراه خود کردار شخصی گامی در راه عشق بردارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود محرومانی کدام ممکن است بالقوه است سبک شیرین کمتری نسبت به یاران بچشند، همراهی کنند.

حجت الاسلام مهدی الدمیری رئیس قرارگاه جهادی امام رضا (علیه السلام) اظهار داشت: {در این} ضیافت بیش اجتناب کرده اند ۱۵۰ نفر برای خدمت رسانی به محرومان به روستای محروم شاهداشی شهرستان نهبندان اعزام شدند. باند این جهان

وی افزود: جهادگران قرارگاه امام رضا (علیه السلام) در جهان های مختلف جهادی اجتناب کرده اند جمله سازندگی، کاشی کاری، سکسی کاری، بنایی، گچ کاری، جوشکاری بنزین، دارو، لوله های آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب، انرژی الکتریکی، آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور زیبایی شناختی خدمت می کنند.

اعزام ۱۵۰ جهادگر به جهان محروم شهداچی نهبندان

به فرماندهی قرارگاه جهادی امام رضا (علیه السلام) البشیری یکپارچه داد: جهادگران سایر استان های ملت نیز {در این} اردو حضور دارند.

الدمیری همراه خود خاص اینکه در صورت فراهم شدن شرایط، معنی اعزام ۵۰۰ جهادگر را خواهیم داشت، افزود: تاکنون بیش از پنجاه خانواده نیازمند در مرحله روستا ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به آن است ارائه دهندگان به آنها حاضر ممکن است. به میل.”

وی بر حمایت تجهیزات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات ها اجتناب کرده اند اردوهای جهادی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اعزام ۱۵۰ نفر به مناطق محروم کار فوق العاده غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید طاقت فرسایی است کدام ممکن است نیازمند ملاحظه قابل توجه مسئولان است.

تحکیم گفتمان عدالت خواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند سوراخ طبقاتی

به فرماندهی قرارگاه جهادی امام رضا (علیه السلام) بشرویه افزود: توانستیم ۵۰۰ جهادگر را اعزام کنیم کدام ممکن است متاسفانه {به دلیل} نبود شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها این امر محقق نشد.

الضمیری هدف اجتناب کرده اند برپایی اردوهای جهادی را برقراری گفتمان عدالت خواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند سوراخ طبقاتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اردوهای جهادی اجتناب کرده اند مصادیق آن چیزی است کدام ممکن است امیرالمومنین صلوات الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله فرمودند: بگو مظلوم تفرقه طبقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کشتی ممکن همراه خود ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی عدالتی است.

وی همراه خود تاکید بر اینکه به همان اندازه مردمان به کار شخصی نپردازند گره کور محله اجتناب کرده اند هم کنار نمی شود، افزود: اوج کار برخورد مردمان شبیه به درخواست شده است ای است کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب توده ها بر آن تاکید داشتند.

آموزش جهادی برای نوجوانان مناطق محروم

به فرماندهی قرارگاه جهادی امام رضا (علیه السلام) در البشرویه خاطرنشان کرد: یکی اجتناب کرده اند مهمترین نیازها ما آموزش کار جهادی به بچه ها جهان مشخص شده {است تا} بتوانند به مشکلات محله شخصی با بیرون ضرر معامله با کنند. بستگی به دیگران

الدمیری یکپارچه داد: همراه خود آسانسور این رویکرد، ساکنان آن جهان محرومیت هر جهان را برمی دارند.

انتهای پیام/۶۹۰۲۷
این را برای صفحه اول هدایت دهید