طاهری: جلب توجه است ظالم معترض است/ قلدری را نمی دانیم


به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، بیژن طاهری پس اجتناب کرده اند جذب می کند ۲ گروه فوتبال استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکان در هفته {بیست و چهارم} رقبا های لیگ برتر انگلیس کسب اطلاعات در مورد این دیدار اظهار داشت: اتفاقاتی در فوتبال می افتد کدام ممکن است ممکن است ندیده ام. در پنجاه سال قبلی.” قابل ملاحظه است کدام ممکن است ظالم معترض است. ما تحمل تعقیب هستیم. شخصیت فوتبال ناپدید شده است. امتحان شده می کنیم شخصیت فوتبال را ترمیم کنیم. فوتبال نگاه به گذشته شخصیت داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل جدید زیادی وجود نداشت.

او یکپارچه داد: اکنون آنها نیاز دارند گروه ما را همراه خود هاتبوچ متوقف کنند. چقدر واضح بگم قادر نیستم شناسایی ببرم. چیزی کدام ممکن است ممکن است می بینم کاملاً برعکس آن چیزی است کدام ممکن است باید در فوتبال {اتفاق بیفتد}. ممکن است کاری به گروه های تولید دیگری ندارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید خودمان پیروز شویم. داور در ۴ صحنه توسط دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پای گیمرها ما بود. چگونه میتواند باشد؟ شرکت کننده ما جایگزین شوت زنی داشت با این حال داور مقابل او ایستاده بود.

سرپرست گروه استقلال خاطرنشان کرد: داور می خواست قاطعانه حرکت تدریجی با این حال تفریحی را باخت. ما در راه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا کمکمان تدریجی. فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشونت را نمی شناسیم. ما نخواهیم کرد در جایی کدام ممکن است حق نداریم طلبکار باشیم.

طاهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص جایگاه جدیدترین ورزشگاه استقلال اظهار داشت: تعدادی از سالی است کدام ممکن است این اشکال را داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر در آرارات ورزش می کنیم به همان اندازه وظیفه میدان انقلاب خاص شود.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید