عباس مویدی رئیس گروه جهاد کشاورزی هرمزگان محکوم شد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بندرعباس، همراه خود تصمیم وزیر جهاد کشاورزی، عباس مویدی شناخته شده به عنوان سرپرست گروه جهاد کشاورزی هرمزگان منصوب شد.

وی در ۲۴ بهمن رئیس این گروه شد.

مویدی پیش اجتناب کرده اند این رئیس اداره جهاد کشاورزی میناب بود.

انتهای پیام/ ۸۸۰۵۵
این را برای صفحه اول سریع دهید