عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمان در محیط نشست دوحه کسب اطلاعات در مورد تحولات قلمرو ذکر شد وگو کردند


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، فیصل بن فرحان بن عبدالله وزیر امور خارجه عربستان سعودی در محیط اجلاس دوحه همراه خود بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری عربستان سعودی (SPA)، ۲ طرف {در این} دیدار روابط برادرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این راه های آسانسور این روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری های مشترک را مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل قرار دادند. ۲ طرف علاوه بر این با اشاره به امتیازات قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان مورد کنجکاوی مشترک اجتناب کرده اند جمله فروش اقدام مشترک برای برقراری ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری در قلمرو گفتگو کردند.

بن فرحان علاوه بر این همراه خود رابرت پولی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران برای اطمینان از لغو تحریم ها در وین دیدار کرد.

{در این} دیدار ۲ طرف کسب اطلاعات در مورد همکاری های دوجانبه در این سیستم هسته ای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تحریک کردن امتحان شده ها برای «مقابله همراه خود نقض هماهنگی های در سراسر جهان اجتناب کرده اند سوی ایران» گفتگو کردند.

انتهای نامه / ص
این را برای صفحه اول توصیه دهید