عصر شعر یادواره ملا سیمان خمیری برگزار شد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بندرعباس، سومین عصر شعر مُلا سلیمان خمیری همراه خود حضور امام جمعه شهرستان، امام جمعه غیر دائمی اهل عرف، معاونت امور عمرانی فرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس اداره سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی شهرستان بندرخمیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاعران را انتخاب کنید و انتخاب کنید  دوستداران شعر در مجتمع دینی صدر الاسلام شهرستان بندر خمیر برگزار شد.

حجت الاسلام شعیب صالحی امام جمعه شهرستان بندرخمیر در سومین عصر شعر یادواره ملا سلیمان خمیری اظهار داشت: اقبال اجتناب کرده اند شعر در شهرستان خمیر بی همتا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این به سبب روح بافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جادویی ذاتی است کدام ممکن است {در این} شهرستان به توجه می خورد.

 

وی افزود: در بخش سنت شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب بدون در نظر گرفتن همراه خود ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای فاخر گذراندن شویم سبب فروش معنویت، اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید انس همراه خود مبانی دینی را در افراد تحمیل می تدریجی.

رئیس شورای سنت کلی شهرستان بندر خمیر اضافه کرد: اساسا در اسلام شعر ارتباط مبنای همراه خود مورد توجه قرار گرفت تعبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عارفانه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت شعر جایگاه خاصی دارد.

وی خاطرنشان کرد: قطعا شعر زبان ابدی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند داخل انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدادادی است.

رئیس اداره سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی شهرستان بندرخمیر در عصر شعر یادواره ملا سلیمان خمیری، اظهار کرد: اجتناب کرده اند همه اهالی آثار هنری کدام ممکن است کمک شایانی در راستای  توسعه سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب شهرستان را داشته‌اند، تشکر می نماییم.

وی دقیق کرد: سومین عصر شعر یادواره ملا سلیمان خمیری کدام ممکن است به همت صفحه بحث شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب در مرحله شهرستان خمیر برگزار شده است.

قنبری شکسته نشده داد: در صفحه بحث شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب شهرستان خمیر بیش اجتناب کرده اند ۶۳ شاعر عضویت دارند کدام ممکن است تا حد زیادی اجتناب کرده اند کودکان هستند.

وی خاطرنشان کرد: همراه خود تحویل داد ۴ سال اجتناب کرده اند عمر این صفحه بحث شاهد رشد مثال زدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تالیف ۳ تأثیر مرحله شهرستان هستیم.

انتهای پیام/ ۸۸۰۵۵
این مطلب را برای صفحه اول هدایت کنید