عضو هیأت رئیسه مجلس: در تعیین ساعات اداری باید انصاف رعایت شود


یکی از اعضای کمیسیون مشورتی شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: در تنظیم ساعات اداری باید انصاف رعایت شود.

وی افزود: در صورت تغییر یا کاهش ساعت کار ادارات دولتی به دلیل گرما و کاهش مصرف انرژی در ایام گرم سال این امر باید در تمامی ادارات اجرا و رعایت شود.

یکی از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: وقتی موضوعی تصویب می شود برای همه است نه اینکه عده ای معاف شوند و امتیاز داشته باشند و برخی دیگر معاف شوند.

ابوترابی خاطرنشان کرد: اگر ساعات کاری محدود باشد چه در ایام کرونا و چه در ماه های گرم سال باید برای همه باشد. در صورت خطرناک بودن کرونا و صرفه جویی در مصرف انرژی این امر باید در تمامی ادارات رعایت و اجرا شود.

به گزارش فارس، گروهی از مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت کمپینی خواستار اجرای عدالت در کاهش ساعات کاری ادارات و سازمان های مختلف برای کاهش مصرف انرژی شدند.

انتهای پیام/
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید