عقب نشینی قیمت شکر همراه خود افزایش گلوله کردن ترتیب بازاری


به گزارش خبرنگار مالی خبرگزاری فارس، قیمت شکر کدام ممکن است در روزهای قبلی به همان اندازه کیلویی ۲۵ هزار تومان هم مرتفع بود اکنون به همان اندازه حدودی اجتناب کرده اند تب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاب افتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکر ترتیب بازاری به هزینه ۱۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۰ تومان در امکانات گلوله کردن در دسترس بودن تبدیل می شود.

گزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی است، در امکانات در دسترس بودن مرحله شهر بسته های فله ای سه کیلویی را به هزینه ۴۴ هزار تومان به کالا {می رود}. برخی اجتناب کرده اند این امکانات بسته های کودک نوپا تر از سه کیلو نمی فروشند.اینها به شکرهای ترتیب بازاری در مرحله شهر افسانه ای است.

علاوه بر این مغازه هایی بسته های عالی کیلویی شکر را به نرخ ۱۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۰ تومان می فروشند.

بر ایده این گزارش، باقی مانده است مراکزی کدام ممکن است شکر ترتیب بازاری گلوله کردن می کنند محدودتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن درست تقاضا را برآورده نمی شود متعاقباً برخی خرده فروشان سوء استفاده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکر را به هزینه گرانتری می فروشند.

تقاضا برای شکر در ماه رمضان {به دلیل} استفاده آن در زولبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بامیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز افزایش احسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نذورات اجتناب کرده اند سوی مردمان تا حد زیادی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نزدیکی به نوک این ماه مبارک قیمت ها فروکش می تدریجی.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است، تقاضا برای شکر دسترس در بازار اجتناب کرده اند تب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاب افتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر خرده فروشان شکر چه به نرخ دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو آزاد در دسترس بودن می کنند.

دبیر اتحادیه بنکداران اظهار داشت:« بعد اجتناب کرده اند اینکه پول خارجی محبوب برای واردات شکر بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات این کالای اساسی همراه خود پول خارجی نیمایی صورت گرفت شاهد افزایش نرخ شکر دسترس در بازار بودیم، شکر در سال قبلی ۴ مرتبه افزایش نرخ را تخصص کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۰ نسبت نسبت به نرخ دولتی افزایش قیمت داشت.»

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول توصیه کنید