عملیات اجرایی بزرگراه قایم شهر ساری آغاز شد


به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، سید مرتضی حسینی درباره آغاز عملیات اجرایی بزرگراه قایم شهر – ساری گفت: منتظر ارائه برنامه اجرایی برای این پروژه هستیم که پس از تصویب میدانی این پروژه آغاز می شود. بزرگراه قایم شهر – ساری که حدود ۱۵ کیلومتر از ۴۵ کیلومتر کل پروژه را تملک کرده است.

مدیر شرکت ساخت و توسعه زیربنای راه افزود: با شروع پروژه بحث ترخیص راه را تسریع خواهیم کرد.

حسینی با تاکید بر اینکه موضوع تامین اعتبار بسیار مهم است، اعتبار ساخت و تحویل پروژه را حدود ۱۳ میلیارد تومان عنوان کرد.

وی در پایان گفت: از نظر فنی ۴۲ ماه برای عملیات عمرانی و تکمیلی پیش بینی شده است.

انتهای پیام/۸۶۰۳۴/ج
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید