عکس/ مسافران نوروزی در کاخ گلستان (تهران)به گزارش پایگاه خبری صراط کدام ممکن است به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری دانشجویان ایران، سفر نوروزی سال هاست همراه خود بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید در ایران در کنار است. تورها اجتناب کرده اند فینال روز مارس آغاز تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه اواسط آوریل یکپارچه دارد. در تمام این سال ها در ایام عید تهران شناخته شده به عنوان شلوغ ترین شهر ایران خلوت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهروندانش به شهرهای تولید دیگری بازدید می کردند. ضمن اینکه تردد مسافر {در این} شهر فوق العاده کمتر اجتناب کرده اند شهرهای تولید دیگری بود. با این حال نوروز ۱۴۰۱ به سختی خاص است. بطوریکه برخی اجتناب کرده اند اماکن گردشگری این شهر پذیرای مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران متعدد اجتناب کرده اند شهرهای مختلف بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این افزایش انواع مسافران اجتناب کرده اند شهرهای تولید دیگری فوق العاده محسوس است. این عکسها درمورد به مسافران نوروزی در کاخ گلستان در فروردین ۱۴۰۱ است.

عکس: عمید فرهی