فارس من می خواهم| اجرای ساختار جدید کابل‌کشی برای ارتباطات ایمن مخابراتی در تقرتپه گرگان/ مردمان همکاری کنند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند گرگان، چندی پیش خبری مردمان روستای «تقرتپه» گرگان همراه خود درج درخواستی همراه خود عنوان «مشکلات تلفن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنلاین تقرتپه در گلستان»  در سامانه #فارس_من خبرگزاری فارس تاکید کردند روستای «تقرتپه» اجتناب کرده اند ویژگی ها شهرستان گرگان است.

کابل تلفن روستا در پایین‌های کشاورزی قرار گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به اینکه در عمق به سختی اجتناب کرده اند گرد و غبار قرار دارد، هرساله در فصل کشاورزی دچار مشکلات شدید می‌شود. کابل مذکور همراه خود وجود پارگی مکرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدشه‌های شدید، ۹ تعویض می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ محل قرارگیری بهتری برای آن در تذکر می‌گیرند.

خبرنگار خبرگزاری فارس برای پیگیری موضوع ذکر شد‌وگویی همراه خود سرپرست مخابرات جهان گلستان انجام داده است.

غلامعلی شهمرداری درست در این لحظه در ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگار فارس در گرگان ذکر شد: همراه خود ملاحظه به مشکلات مخابراتی مطرح شده اجتناب کرده اند سوی اهالی روستای «تقرتپه» اجتناب کرده اند ویژگی ها شهرستان گرگان متخصصان مخابرات پس اجتناب کرده اند اطلاع اجتناب کرده اند خرابی کابل زمینی این روستا همراه خود ملاحظه به اهمیت موضوع در ایام تعطیل بیانیه سوگند خورده امام علی (ع) همراه خود حضور در محل نسبت به تعمیر خرابی اقدام کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط نرمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اختیار اهالی این روستا قرار گرفت.

وی تصریح کرد: همراه خود ملاحظه به اینکه مسیر کابل اجتناب کرده اند پایین‌های کشاورزی رفتن کرده انتطار است روستاییان همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت بیشتری {برای حفظ} را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیانت اجتناب کرده اند آن را داشته به همان اندازه ارتباطات ایمن مخابراتی در همه زمان ها در روستا وجود داشته باشد.

سرپرست مخابرات جهان گلستان خاطرنشان کرد: ضمن اینکه ساختار جدید کابل‌کشی به میزان ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ متر در جاری بازرسی، برآورد ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای تعمیر ممانعت مردم بوده کدام ممکن است امیدواریم بتوانیم سریع ساختار مشخص شده را اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان این روستا اجتناب کرده اند ارتباطات همراه خود استاندارد‌تری بهره‌مند شوند.

 

انتهای پیام/۲۳۰۷/
این مطلب را برای صفحه اول توصیه کنید