فاز اول بیمارستان زیرکو سریع بازیابی تبدیل می شود


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بورگند، جواد قناعت همانطور که صحبت می کنیم (۲۶ فروردین) در ترکیبی مردمان حاجی آباد گفت: بیمارستان زیرکوه یکی اجتناب کرده اند دغدغه های مردمان، فرماندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه این شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیر است. اقداماتی برای تعمیر این ضعیف {انجام شده} است.

وی شکسته نشده داد: همراه خود پیگیری های مشاور مردمان شهرستان های قاینات را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرکو در مجلس شورای اسلامی مجوز مونتاژ این مجتمع درمانی اخذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت می خواست اعطا شد.

استاندار خراسان جنوبی همراه خود دقیق اینکه اصرار بر حضور وزیر بهداشت در مراسم کلنگ زنی بیمارستان زیرکو داریم، تصریح کرد: اصرار ما بر بهره مندی اجتناب کرده اند اعتبارات در اختیار وزیر برای این چالش است.

کانال افزود: بر ایده این سیستم ریزی {انجام شده} فاز اول این چالش کدام ممکن است سریع بازیابی تبدیل می شود پس اجتناب کرده اند ۱۸ ماه به اتمام می رسد.

وی کسب اطلاعات در مورد بازدیدهایی کدام ممکن است در بازدید به زیرکو داشته است، ذکر شد: علاوه بر این قول هایی برای آبرسانی به روستای الخطیبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای جامعه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین شهرک اقتصادی این شهرستان داده بودیم کدام ممکن است محقق احتمالاً خواهد بود. بدین انجمن.”

به آموزش داده شده است وی؛ سفرهای فرماندار به این شهر به ۳ صورت مناسب، سرزده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپیزودیک انجام تبدیل می شود کدام ممکن است هر کدام ساختار خاصی دارند کدام ممکن است تا حدودی مشکلات مردمان را دنبال می کنند.

ولی فقیه خراسان جنوبی در اولین بخش اجتناب کرده اند سخنان شخصی به فرمایشات مقام معظم مدیریت (مدظله العالی) در دیدار همراه خود نظام ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بر ایده آموزه های دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات سال های اولین. برای انقلاب در قالب قانون اساسی دقیق کردند.

کانال همراه خود دقیق اینکه {در این} قانون اساسی آسیب هایی اشاره کردن شده است کدام ممکن است همه مسئولان نظام باید به آن کانون توجه کنند، تاکید کرد: اجتناب کرده اند جمله این آسیب های عقب کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح مقابل غرور است کدام ممکن است بیانگر نقطه ضعف روحیه، درماندگی، یأس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن رحمت الهی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید درود بر او باد. این کار قوم خدا را قفل می تنبل.

وی شکسته نشده داد: استقامت در انجام کارها قابل دستیابی است زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط زیادی را ببرد، با این حال تخصص ۴۳ ساله ما آرم می دهد کدام ممکن است هر جا کدام ممکن است پشتکار باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارها همراه خود توکل به خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این سیستم انجام شود، سودآور خواهیم شد.

به آموزش داده شده است وی؛ اجتناب کرده اند ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون موفقیت‌هایی همراه با نقطه ضعف‌ها داشته‌ایم، با این حال اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است امپراطوری رسانه‌ای جهانی مشابه با امکانات‌های غول پیکر دنیا {وجود ندارد}، موفقیت‌های ما کمتر {بوده است}.

تحت سلطه خراسان جنوبی تاکید کرد: ایران تنها کشوری است کدام ممکن است روی پای شخصی ایستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی طرفانه اجتناب کرده اند شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب جهان بی طرفانه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر نیروی جوان، مردمان سالاری دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار خانه تکیه دارد.

کانال به موفقیت های ایران در بخش سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: همه این موفقیت ها حاصل ایستادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت ما در مخالفت با مشکلات است.

وی ذکر شد: همراه خود روی کار برخورد کردن مقامات سیزدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل شرایط منحصر به فرد در پیگیری امور، بلند مدت روشن تری در پیش بینی ماست.

استاندار خراسان جنوبی همانطور که صحبت می کنیم در بازدید به شهرستان مرزی زیرکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید اجتناب کرده اند روستای خطیبی برای رفع ضرر آب شرب اهالی اصل ویژه ای صادر کرد.

این کانال تمامی مراجع به فرماندهی را موظف کرد همراه خود نصب مخزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین زیرساخت های اجباری ضرر آب شرب روستاییان را ظرف مدت خوب ماه رفع کنند.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند شهرک اقتصادی حاجی آباد کدام ممکن است تامین آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین اجتناب کرده اند جمله مشکلات مطرح شده {در این} بازدید بود همراه خود حضور مدیرعامل نمایندگی شهرک های اقتصادی خراسان جنوبی کدام ممکن است قول مساعد برای تعمیر این مشکلات ظرف خوب هفته مقامات را داد.

انتهای پیام/ ۳۶۳۵
این را برای صفحه اول اصرار دهید