فاز دوم نمایندگی فرش اقتصادی افشار زرینا میاندواب تحریک کردن به زحمت کشید


به گزارش خبرگزاری فارس، همراه خود حضور استاندار آذربایجان غربی فاز دوم نمایندگی صنعت فرش اقتصادی افشار زرینه میاندواب همراه خود نزدیک به ۵ میلیون یورو در شهرک اقتصادی شهید باکری این شهرستان به استفاده رسید.

همراه خود افتتاح این مرحله ۱۵۰۰ شانه فرش همراه خود تراکم ۴۵۰۰ ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ۱۶ نفر {نیروی کار} تامین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهانه حدود ۷۰۰۰ متر مربع به میزان ساخت فرش {در این} واحد تولیدی افزوده تبدیل می شود.

محمدصادق معتمدان نیز همراه خود حضور در واحد تولیدی پمپاژ این شهرک اقتصادی اجتناب کرده اند نزدیک در جریان ورزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات آن قرار گرفت.

مدیرعامل واحد تولیدی پمپاژ گزارشی به استاندار آذربایجان غربی حاضر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ۵ سال پیش این نمایندگی در صنوبر حقوق کارمندان، تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بیمه اموال همراه خود اشکال پولی مواجه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این واحد تولیدی به مدت ۶ ماه تعطیل شد با این حال اکنون همراه خود حمایت مشتریان.» ما نمایندگی را ۲۰ سهم احیا خواهیم کرد همراه خود ۲۶ کارمند کار خواهیم کرد.

وی شکسته نشده داد: ۹۰ سهم محصولات شخصی را به کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان صادر می کنیم با این حال اجتناب کرده اند تذکر سرمایه در ورود به برای افزایش ساخت همراه خود اشکال مواجه هستیم.

به گزارش فارس، تحت سلطه آذربایجان غربی در هشتمین بازدید شخصی به این شهرستان به میاندوآب بازدید کرد.

بازدید اجتناب کرده اند شهرک اقتصادی شهید باکری میاندوآب، افتتاح فاز بهبود نمایندگی فرش افشار زرینا را انتخاب کنید و انتخاب کنید برپایی محل کار ارائه دهندگان رسانی توسط معاونین استاندار آذربایجان غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران کل بخشداری در مصلای امام خمینی(ره) اجتناب کرده اند جمله این سیستم های {انجام شده} در بازدید عالی مقام برتر رتبه دولتی به میاندواب.

بازدید اجتناب کرده اند وسط نگهداری معلولان روانشناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط نگهداری اجتناب کرده اند کودکان بی سرپرست شهرستان میاندواب، دیدار همراه خود خانوار شهید امانی (شهید راه ایمنی)، دیدار همراه خود افراد روستاهای یاریجان علیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیرآباد، دیدار افراد شهرک جدید بکتاش در مسجد کامل شهر، بازدید اجتناب کرده اند کمپ گردشگری نوروزلو، دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنرانی نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدای شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ شورای این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود استان اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم های محمدصادق است. بازدید معتمد به شهرستان میاندواب.

میاندوآب همراه خود ۲۸۵ هزار نفر باند سومین شهر عظیم آذربایجان غربی پس اجتناب کرده اند ارومیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوی است.

ts/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید