فرماندار رشت: افزایش ۸۰ درصدی ورود مسافران به رشت


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند رشت، حمیدرضا امامابناهی در حال حاضر در ترکیبی خبرنگاران همراه خود دقیق اینکه همه تجهیزات های شرکت ها رسان آمادگی درست دارند به همان اندازه محیطی فراموش نشدنی برای مسافران تحمیل کنند، اظهار داشت: امسال در ایام سفر بارش برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران پیش سوراخ بینی تبدیل می شود، تمامی ارگان ها همراه خود از کیت مورد نیاز به ساکنان شخصی شرکت ها رسانی می کنند.

وی همراه خود ردیابی به اسکان بیش اجتناب کرده اند ۷۰ هزار مسافر در امکانات اقامتی رشت، افزود: بر ایده آمار تاکنون ۷۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۶ نفر در امکانات اقامتی رشت اسکان داده شدند کدام ممکن است نسبت به سال قبلی همراه خود انبساط ۸۰ درصدی {در این} بخش مواجه بودیم. “

فرماندار شهرستان رشت اظهار داشت: ۴۲ سهم افزایش ورود خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳ سهم افزایش مسافر در گیلان، قزوین وارد رشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه قدیم قزوین به رشت رشت شده است.

امام پناهی همراه خود ردیابی به اختصاص ۶۲ دانشگاه همراه خود ۴۴۷ گروه درس برای اسکان فرهنگیان در شهرستان رشت، اظهار داشت: تاکنون منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۲ خانواده و هفت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۷ نفر {در این} امکانات اسکان داده شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش مشارکت کرده اند در جاری حاضر خدمت رسانی می کنیم. میهمانان گران.

وی همراه خود دقیق اینکه هفت وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه امدادی باند هلال احمر {در این} شهرستان در مواقع حیاتی به مسافران کاهش رسانی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهالی هلال احمر خرس محافظت هستند، تصریح کرد:

به آموزش داده شده است مشاور برتر مقامات در رشت، همراه خود هدف ارتقای امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت ساکنان در سفرهای نوروزی، پایگاه قالب سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باند هلال احمر در درگاه جنوبی شهر رشت به مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این پاسخگویی فوری شرکت ها رسانی می تدریجی. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرار کارکنان های سیار امدادی .. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهالی هلال احمر شهرستان کنار هم قرار دادن حاضر شرکت ها امدادی می خواست به مسافران هستند.

امام پناهی بر رعایت دستورالعمل های راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی توسط مسافران نوروزی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: متاسفانه اجتناب کرده اند ابتدای قالب نوروزی تاکنون ۷۹ تصادف در درجه شهر شاهد بوده ایم کدام ممکن است ۴ کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷ مجروح داشته اند.

همراه خود تاکید بر اعتقاد ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران به نظارت بر اماکن تهیه، ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن چرخ دنده غذایی در شهر رشت، تصریح کرد: اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ماه سال قبلی به همان اندازه ۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ انواع ۳۹۹۵ نفر اجتناب کرده اند وسط بهداشت بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات مشترک به پایان رسید. سایر تجهیزات های ذیربط اجتناب کرده اند طریق امکانات در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن ۱۶ پرونده به مراجع قضایی ارجاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه پلمپ ۱۴ واحد متخلف شد.

انتهای پیام/ ۳۳۸۹
این را برای صفحه اول اصرار دهید