فروشنده از دستگاه دفاعی دستگیر شد/ اختراع ۸۰ عدد سوخت اشک آور


به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، رئیس پایگاه دهم پلیس ایمنی کلی پایتخت اجتناب کرده اند دستگیری ارباب رجوع کالا غیرمجاز از دستگاه ارتش در دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع ۸۰ عدد کپسول سوخت اشک آور خبر داد.

سرهنگ یزدان سلیمان آبادی در تشریح عمیق این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس اعلان پس اجتناب کرده اند رصد داده ها در دنیای آنلاین ما صفحه ای را بیانیه کردند کدام ممکن است شخص آن اقدام به کالا از دستگاه ارتش غیرمجاز اجتناب کرده اند قبیل دستبند، سوخت اشک آور، چاشنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … می کرد. همراه خود انجام رصد اطلاعاتی. هویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخفیگاه وی در حوالی بامنار خاص شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج تحقیقات به مرجع قضایی عرضه گرفت.

رئیس پایگاه دهم پلیس ایمنی کلی تهران تصریح کرد: همراه خود بدست آمده اصل قضایی صبح بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم فروردین ماه اکیپی اجتناب کرده اند ماموران به معامله با متهم اعزام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور شدند. محل قرارگیری ۸۰ اسپری سوخت اشک آور را اختراع کنید.

این مقام انتظامی همراه خود ردیابی به اینکه متهم به واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out بوتلگ این اقلام اعتراف کرده است، خاطرنشان کرد: متهم برای سیر سطوح قضایی به دادسرای کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب راه اندازی شد شد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید