فشار بین کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام آباد؛ نشانه تن افغان در مخالفت با فیلم پاکستانی +


به گزارش خبرنگار مکان افغانستان خبرگزاری فارس، حمله ها اثیری نظامی پاکستان به مناطقی اجتناب کرده اند ولایت خوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنر شوک ساکنان این ولایت را برانگیخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تن تن اجتناب کرده اند ساکنان این ولایت به جاده ها ریختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعارهای ضد پاکستانی اوج دادند.

تظاهرکنندگان همراه خود حمل تصاویری اجتناب کرده اند قربانیان حمله ها اثیری پاکستان مانترا «نابودی بر پاکستان» اوج دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را «وحشیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی رحم» توضیح دادن کردند.

تظاهرکنندگان زنده اولویت شخصی را اجتناب کرده اند وضعیت کنونی ابراز کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طالبان خواستند کدام ممکن است موضع شخصی را در قبال حمله ها خودسرانه پاکستان در آلودگی افغانستان روشن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند چنین حملاتی اجتناب کرده اند ملت جلوگیری کنند.

به آگاه دارایی ها ارتش پاکستان، حمله ها اثیری به ۲ ولایت شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب شرق افغانستان اجتناب کرده اند جمله خوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنر در نتیجه کشته شدن ۴۰ نفر، زخمی شدن تعداد انگشت شماری غیرنظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود به خسارات پولی با کیفیت صنعتی شد.

در پاسخ به این حمله ها، وزارت خارجه طالبان فرستاده پاکستان در کابل را به مقر این وزارت احضار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از نزدیک به حمله ها به فرستاده پاکستان اعتراض کرد.

بالا نامه / ت
این را برای صفحه اول سریع دهید