فعالیت ۳۰ مرکز سلامت شبه خانواده در همدان


به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، به نقل از روابط عمومی وزارت عمومی و انقلاب مرکز همدان؛ حسن خانجانی با اشاره به فعالیت بیش از ۳۰ مرکز شبه خانواده بهزیستی در استان گفت: و سازمان ها.

وی با بیان اینکه کودکان، نوجوانان و جوانانی که در این مراکز زندگی می کنند بخشی از فرزندان این آب و خاک هستند که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند، افزود: برای این افراد فرهنگ و ورزش فراهم شده است.

دادستان همدان افزود: به عنوان مثال مربیان و متخصصان می توانند با توجه به سلیقه نوجوانان و جوانان بی سرپرست در این مراکز به آموزش مهارت و حرفه بپردازند و یا متولیان امر فرهنگی و ورزشی از زیرمجموعه خود خدمات رایگان ارائه دهند.

وی افزود: حتی با مهارت آموزی مناسب می توان فرصت های شغلی بسیاری برای جوانان حاضر در مراکز شبه خانواده بهزیستی با هدف ورود آنها به واحدهای تولیدی ایجاد کرد.

انتهای پیام/ ۳۱۴۰
این را به صفحه اول پیشنهاد دهید