فیلم | تظاهرات مردم الشتر در محکومیت هتک حرمت فیلم تحت حمایت جشنواره کن به امام رضا (ع)
فیلم | تظاهرات مردم الشتر در محکومیت هتک حرمت فیلم تحت حمایت جشنواره کن به امام رضا (ع)
همزمان با سالروز ولادت امام رضا (ع)، مردم الشتر با دریافت پرچمدار حرم رضوی، در حرم مطهر امام رضا (ع) تجمع کردند تا هتک حرمت فیلم حمایت شده از جشنواره کن را محکوم کنند.

همزمان با سالروز ولادت امام رضا (ع)، مردم الشتر با دریافت پرچمدار حرم رضوی، در حرم مطهر امام رضا (ع) تجمع کردند تا هتک حرمت فیلم حمایت شده از جشنواره کن را محکوم کنند.