(فیلم) دوم سقوط هلیکوپتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه تکل
بر تأثیر سقوط عالی هلیکوپتر در رولت تگزاس ۲ نفر کشته شدند. ویدئوهای چاپ شده شده دوم سقوط هلیکوپتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه تکل آن را آرم می دهد. اداره هوانوردی فدرال تایید کرد کدام ممکن است ساده مسافران مبتلا بوده اند. شناسایی آنها باقی مانده است فاش نشده است. رابینسون R44 حدود ساعت ۱۱:۳۰ صبح به پایین تمیز .