(فیلم) ژیمناستیک جمشید هاشم پور در سن ۷۸ سالگی
جمشید هاشم پور ملقب به «جمشید آریا» در سال ۱۳۲۳ در تهران، جاده سلسبیل، اجتناب کرده اند پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادری اردبیلی متولد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش شخصی را به همان اندازه شروع در منطقه ریاضی یکپارچه داد. در جوانی هنرهای رزمی یادآور کونگ فو را زیر تذکر احمد رودباری آموخت.جمشید هاشم پور سبک باحال شخصی را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ایفای موقعیت در فیلم های اکشن به مشهور زیادی کف دست کشف شد.