فینال قیمت میوه دسترس در بازار / میوه های جدید بودجه تر هستند


به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل اجتناب کرده اند مصطفی دری نژاد، همراه خود خاص اینکه گوجه بی تجربه گرمسار به بازو آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدار آن فوق العاده بیش از حد است، اظهار داشت: اجتناب کرده اند ابتدای ماه بلند مدت گوجه بی تجربه وارد ساوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس شهریار میدان تبدیل می شود.

وی شکسته نشده داد: قیمت گوجه بی تجربه فوق العاده کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در میدان مرکزی میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره بار به کیلویی ۷۰ به همان اندازه ۱۲۰ هزار گوجه رسیده است.

رئیس صنف میخانه فروشان افزود: توت فرنگی گلستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیرافت نیز به بازو به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید توت فرنگی گلخانه ای نیز وارد بازار شد. در جاری حاضر قیمت هر کیلو توت فرنگی در گلخانه مرکزی میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره بار ۵۵ به همان اندازه ۶۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلخانه بیرونی ۴۰ هزار تومان در هر کیلو است.

طبق مشاهدات میدانی قیمت هر کیلوگرم گوجه بی تجربه در مغازه های تهران بین ۱۳۰ به همان اندازه ۱۴۰ هزار گوجه فرنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توت فرنگی نیز کیلویی ۸۰ هزار تومان است.

قیمت بسیاری از میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره بار قیمت بسیاری از میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره بار در میادین شهرداری تهران همین الان نسبت به دیروز تنظیم چندانی نداشته است.

به گزارش بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده گزارش دریافتی اجتناب کرده اند میادین شهرداری تهران، قیمت بسیاری از میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره بار همین الان ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ به رئوس مطالب زیر ادعا شد.

قیمت میوه (SAR)
آناناس ۵۹۰۰۰۰
کیوی ۱۴۴۰۰۰
خیار گلخانه ای ۱۰۴۰۰۰
سیب بنفش ۱۲۹۰۰۰
موز ۲۹۵۰۰۰
توت فرنگی ۴۲۰۰۰۰
طالبی طالبی ۱۱۹۰۰۰
سیب زرد ۱۵۸۰۰۰
تامسون نورث اورنج ۹۹۰۰۰
لیمو شیرین ۱۶۵۰۰۰
هندوانه ۶۳۰۰۰
انار ۱۲۰۰۰۰
سنگ لیمو ۱۹۵۰۰۰
به ۲۲۰۰۰۰
۱۶۰۰۰۰ نارنگی
قیمت تره فرنگی (SAR)
سیب زمینی ۱۳۶۰۰۰
بادمجان تلخ ۸۶۰۰۰
پیاز (زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید) ۷۲۰۰۰
سالاد خیار ۴۵۰۰۰
سبزی پاک کن ۱۴۵۰۰۰
۱۱۰۰۰۰ فلفل بی تجربه
فلفل رنگی ۱۰۹۰۰۰
۶۹۰۰۰ فلفل دانش شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفت داده شده
کاهو مناسب آلوده نشده شده ۶۵۰۰۰
سالاد کاهو ۵۹۰۰۰
کدو تنبل ۹۵۰۰۰
کدو حلوایی ۱۳۰۰۰۰
کرفس ۴۹۰۰۰
کلم بروکلی ۹۵۰۰۰
کلم ۶۲۰۰۰
کلم بنفش ۵۲۰۰۰
لوبیا بی تجربه ۱۵۸۰۰۰
جزایر ایرانی ۴۹۰۰۰
نارنجی ۶۹۰۰۰
شلغم ۶۹۰۰۰
ذرت استاندارد ۷۲۰۰۰
دسته سبزیجات ۴۹۰۰۰ در کیلوگرم
گوجه فرنگی ۲۲۰۰۰۰
سبزی دسته ای کودک نوپا ۱۲۰۰۰