قیمت آپارتمان در تهران چهارشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۱


به گزارش پایگاه خبری صراط، بر ایده مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران، بسته به پتانسیل ها احاطه خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان مکانی آن، شاهد قیمت های متفاوتی هستیم. {در این} گزارش اجتناب کرده اند هر عالی اجتناب کرده اند مناطق ۲۲ گانه تهران عالی مورد را مورد آزمایش قرار دادیم قیمت خانه همراه خود سن ساختمان اجتناب کرده اند ۱ به همان اندازه ۳۰ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساحت ۴۰ به همان اندازه ۲۰۰ متر مخلوط کردن شود.

ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است قیمت هر متر مربع به تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریبی است، از قیمت مسکن در تهران بسته به نوع ساختمان، پتانسیل ها، جاده هر دو مالک خاص است.


منطقه عنوان منطقه کف سن ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع (۲ تومان)
۱ اقدسیه، جاده فیروز بخش ۱۸۸ ۷ ۱ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ وستون، شمال جاده فلامکه ۲۲۰ همکف ۲۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ پاسداران، جاده البوستان ۸۱ ۳ ۱۴ ۵۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ جاده الحرفی حسین آباد ۱۵۰ ۲ ۱ ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۵ جاده پارادایس شرقی، نرسیده به جاده رامن شمالی ۱۱۱ ۲ پانزدهم ۳۶,۰۳۶,۰۰۰
۶ فاطمی غربی، جاده سیندخت ۱۰۳ ۴ ۲۰ ۳۱,۰۶۷,۰۰۰
۷ نظام آباد جاده مدنی کوچه الحسینی ۵۶ ۱ ۲۰ ۱۷,۸۰۰,۰۰۰
۸ نارمک، جاده اردکانیان ۴۷ ۴ ۱۷ ۲۸,۵۳۱,۰۰۰
۹ تقاطع ۲۱ متری معین الاستاد همراه خود الهاشمی ۶۴ ۲ ۱۹ ۲۵,۷۸۱,۰۰۰
۱۰ معاونان ۴۵ ۳ ۱۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ خیانت هلال احمر جاده رحیمه ۴۶ ۳ ۵ ۱۹.۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ جاده مازندران، چهارراه صفا ۱۰۰ ۲ ۱ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ نیروی اثیری، جاده سوم ۱۰۳ ۴ ۶ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ جاده ابوذر جنوبی، پل ششم ۱۴ ۱ ۱ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پانزدهم جاده زرنچه مشیریه ۴۸ ۵ ۲۱ ۱۳,۹۵۸,۰۰۰
۱۶ جاده الخزنه آل محمدی ۸۱ ۱ ۱۴ ۱۱,۹۷۵,۰۰۰
۱۷ آزادی، کشاورز ۵۴ ۴ ۱۸ ۱۰.۱۸۵۰۰۰
۱۸ شادآباد جاده ۱۷ شهرفر ۶۴ ۴ ۵ ۱۴,۳۷۰,۰۰۰
۱۹ عبد العباد، جنوب لقمان ۵۳ ۴ ۲۱ ۱۴,۱۵۱,۰۰۰
۲۰ مقامات آباد، فلکه عالی ۴۶ ۶ پانزدهم ۱۰,۴۳۴,۰۰۰
۲۱ تهران، جاده باندیار ۹۹ ۳ ۱۸ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ شهرک راه آهن، جاده کلبه ۱۰۸ ۱ ۱ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰