لولا داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل پیروز شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیه elium، “لولا داسلیوا“نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل در برابر”زئیر بولسونارورئیس جمهور فعلی این کشور پیروز شد.

بر اساس این گزارش، با شمارش ۹۹.۵ درصد آرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل، لولا داسیلوا ۵۰.۸۶ درصد و بولسونارو آنها ۴۹.۱۴ درصد آرا را به دست آوردند.

به این معنا کمیسیون عالی انتخابات برزیل از پیروزی لولا داسیلوا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داد.

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل روز یکشنبه برگزار شد و مردم برزیل برای انتخاب رئیس جمهور و فرماندار بعدی ۱۲ ایالت پای صندوق های رای رفتند.

لولا داسیلوا برای یک دوره چهار ساله ریاست جمهوری برزیل را بر عهده گرفت و پیش از این بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ این سمت را بر عهده داشت.