ماجرای یارانه ۱.۵ میلیونی چیست؟


امشب یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. اما با نزدیک شدن به زمان پرداخت یارانه دو سوال مطرح شده است، یکی ۱۰ برابری یارانه و دیگری پرداخت یارانه دو برابری در مهرماه.

ماجرای یارانه ۱.۵ میلیونی چیست؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.