ما با اشاره به روسیه خطا در نظر گرفته شده می کردیمبه گزارش پایگاه خبری صراط در ادعا فعلی، رئیس جمهور آلمان، فرانک والتر اشتاین مایر، اجتناب کرده اند دنبال کنندگان سرسخت نزدیکی به روسیه، اجتناب کرده اند رویکرد زودتر شخصی در نزدیکی به روسیه ابراز تاسف کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است سال ها اجتناب کرده اند جاده لوله سوخت حمایت کرده است. جریان ۲ منصفانه خطا بدیهی بود.

اشتاین مایر کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند ریاست جمهوری آلمان وزیر خارجه آلمان بود، دانستن درباره روسیه اظهار داشت: «حمله روسیه به اوکراین دلالت بر آن دارد او را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران باید صادقانه دانستن درباره خطا شخصی (در اتصال همراه خود روسیه) در نظر گرفته شده کنند.

او اظهار داشت: “بدیهی است کدام ممکن است کنجکاوی ممکن است به جاده لوله سوخت استریم ۲ منصفانه خطا بود.” ما روی پلی گیر کرده بودیم کدام ممکن است روسیه تولید دیگری به آن است اعتقادی نداشت».

اشتاین مایر یکی اجتناب کرده اند اعضای عالی حزب سوسیال دموکرات آلمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبلاً معتقد بود کدام ممکن است روابط نزدیک مالی همراه خود روسیه ابزاری برای تحکیم آن در نظم جهانی غرب محور است.

اشتاین مایر اظهار داشت: «ما نتوانستیم منصفانه خانه مشترک اتحادیه اروپا بسازیم. ممکن است در نظر گرفته شده {نمی کردم} ولادیمیر پوتین {به دلیل} جنون امپراطوری شخصی، نابودی درست مالی، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاقی کشورش را بپذیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مورد ممکن است نیز مشابه با دیگران در خطا بودم.