مجتمع گوازنگ به زیرمجموعه شهرداری تبدیل می شود


سید محمد شعاعی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در گفت وگو با خبرنگار فارس در زنجان با بیان اینکه منطقه گاوازنگ از سازمان همیاری به شهرداری زنجان در حال واگذاری است، اظهار داشت: این منطقه در حال انجام است.

معاون استاندار زنجان با تاکید بر اینکه آبیاری درختان منطقه تا تعیین تکلیف مجموعه به منابع طبیعی واگذار شده است، افزود: این منطقه دارای مشکلات حقوقی و قضایی است اما به دلیل اینکه داخل حریم است بخشی از آن به منابع طبیعی واگذار شده است. تحویل دبیرخانه کل مسکن و شهرسازی می شود.

وی در خصوص انتقاداتی که مبنی بر عدم آبیاری درختان این منطقه وجود دارد، گفت: با توجه به انعقاد قرارداد با حامیاری، منابع طبیعی عهده دار این کار هستند.

شعاعی با اشاره به مشکلات حقوقی و قضایی در این حوزه افزود: با توجه به اینکه گاوازنگ به تازگی وارد منطقه شده است، قسمت هایی از آن باید به شهرداری برود.

معاون استاندار زنجان در مورد زمین پشت مجتمع آفتاب و روبروی مجموعه خبرنگاران و معلمان گفت: در این منطقه مسکن ملی اجرا می شود و خیابان ۱۶ متری برای دسترسی ساکنان ایجاد می شود و مابقی نیز ایجاد می شود. در پارک تبدیل شود

انتهای پیام/۷۳۰۰۵
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید