مجلس به دنبال ساماندهی قیمت چادر است


فاطمه رحمانی نماینده مردم مشهد در شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در خصوص لزوم ساماندهی وضعیت چادرها در کشور گفت: جلسات توسط سازمان اجتماعی برگزار شد. کمیسیون مجلس با حضور مراجع ذیربط در خصوص ساماندهی وضعیت تولید چادر در کشور و همچنان در حال انجام است.

وی افزود: هنوز در این مورد به جمع بندی نهایی نرسیده ایم اما به دنبال تولید چادر یارانه ای در کشور هستیم.

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به دنبال رونق تولید چادر و افزایش کیفیت این محصول در داخل کشور هستیم.

رحمانی تاکید کرد: هدف ما رونق تولید چادر در کشور است و می خواهیم چادرهای باکیفیت در کشور تولید شود و با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.

به گزارش فارس، گروهی از مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت کمپینی خواستار اختصاص یارانه چادر در کشور شدند.

انتهای پیام
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید