مجید ترکان ۳۵ آزاده جوان را به اردوی خدمه سراسری دعوت کرد


به گزارش شفاف، مرحله دوم اردوی خدمه سراسری کشتی فرنگی جوانان اجتناب کرده اند ۹ به همان اندازه ۲۰ فروردین ماه در ارومیه برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به رئوس مطالب زیر است:

۴۵ کیلوگرم: امیرمحمد نوازی (خراسان رضوی)، رضا گوران (مازندران)، حمیدرضا رضایی (البرز).

۴۸ کیلوگرم: امیررضا تیموری زاده (تهران)، حسین احمدی (وسط)، ارشایا حدادی (مازندران)، محمدمهدی فتحی مهر (گلستان).

۵۱ کیلوگرم: سامان هرگندی پور (قشم)، محمدرضا اسدی (تهران)، ابوالفضل عابدند (لرستان)

۵۵ کیلوگرم: ابوالفضل شمسی پور (تهران)، مهدی مصطفی زادجان (آذربایجان غربی) علی اکبر یوسف پور (کرمان)

۶۰ کیلوگرم: سجاد بردایه (لرستان)، حمیدرضا جواهری (تهران)، ابراهیم الهی (مازندران).

۶۵ کیلوگرم: محمدمهدی مامیوند (لرستان)، طاهر قرای (البرز)، سینا الذلفگری (مازندران)، محمد ماهان خرمغان (مازندران)

۷۱ کیلوگرم: یونس الشافعی (همدان)، ابوالفضل حسینی (مازندران)، امین دارابی (تهران).

۸۰ کیلوگرم: رضا سلیمانیان (مازندران)، هومان بهزادپور (لرستان)، عرفان جهانی (تهران)، علی اسدی (مازندران).

۹۲ کیلوگرم: عرفان علیزاده (مازندران)، تحید نوری (قشم)، امیررضا دیلیری (کرمانشاه) ابوالفضل ملکی (مازندران)

۱۱۰ کیلوگرم: محمدرضا لطفی (مازندران)، عباس لشگری (البرز)، طاها فدایی (مازندران)، علی زارع (قشم).

معلم: مجید ترکان

اساتید: مسعود واحدی – جلال خیری

معلم بدنسازی: حسین شریفی

درک اطلاعات: یعقوب الغزنوی

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان