محدودیت‌های ترافیکی ۲۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳ فروردین در کرمانشاه اعمال شد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند کرمانشاه، عبدالحسین زارعی معاون پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی استان کرمانشاه تصدیق شد: تردد وسایل نقلیه های حامل گاز، موتورسیکلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار ترافیکی اجتناب کرده اند ساعت ۶ صبح در این زمان (جمعه ۱۳ فروردین) به همان اندازه نوک ساعت ۱۴ ممنوع است. سیزدهم روز

وی خاطرنشان کرد: ۹۰ گروه گشت محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامحسوس همراه خود دوربین های نظارتی در محورهای مواصلاتی پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر ازدحام حضور دارند.

معاون پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی استان کرمانشاه همراه خود ردیابی به افزایش ۲۸ درصدی کمیت سفرهای نوروزی نسبت به مدت درست مثل سال در گذشته اجتناب کرده اند رانندگان خواست همراه خود رعایت مبانی راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی به سلامت به مکان تعطیلات برسند.

انتهای نامه / ص
این را برای صفحه اول هدایت دهید