محرومیت انضباطی خاطیان شهرآورد گیلان در لیگ دسته منصفانه فوتبال


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند رشت، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای شخصی را در خصوص تخلفات صورت گرفته در دیدار گروه‌های ملوان بندر انزلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری آستارا صادر کرد. 

رای صادر شده به این رئوس مطالب است: در دیدار هفته {بیست و سوم} لیگ آزادگان بین گروه‌های ملوان بندر انزلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری آستارا اجتناب کرده اند سوی بابک پورغلامی معلم گروه ملوان بندر انزلی تخلفاتی نسبت به سرمربی گروه حریف کدام ممکن است در نتیجه اخراجش شد، رخ داد کدام ممکن است وی به حداقل یک مونتاژ اجتناب کرده اند همراهی گروه شخصی محروم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی صنوبر تنبل. 

بالا رافت سرمربی گروه شهرداری آستارا نیز {به دلیل} بدرفتاری نسبت به گروه حریف کدام ممکن است در نتیجه اخراجش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند الفاظ نامناسب بعد اجتناب کرده اند بالا ورزشی، به ۲ مونتاژ اجتناب کرده اند همراهی گروه شخصی محروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی شد، این رای قابل {تجدید نظر} است. 

تجهیزات گلف ملوان انزلی {به دلیل} تخلفات تماشاگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور اشخاص حقیقی منتسب به میزبان در کنوانسیون خبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدرفتاری نسبت به معلم گروه مقابل، به حداقل یک مونتاژ محرومیت اجتناب کرده اند حضور تماشاگران در مسابقات خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد، این رای اجتناب کرده اند حیث محرومیت قابل {تجدید نظر} است. 

مسابقه گروه‌های ملوان بندر انزلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری آستارا در شهرآورد فوتبال گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چارچوب هفته {بیست و سوم} رقبا‌های لیگ دسته منصفانه فوتبال ملت ۱۰ فروردین در انزلی همراه خود شیوع ۲ بر صفر گروه ملوان به بالا رسید. 

به گزارش فارس، ملوان بندرانزلی مشاور گیلان در لیگ منصفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدرنشین این لیگ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری آستارا تولید دیگری مشاور گیلانی در رتبه هشتم لیگ آزادگان قرار دارد.

انتهای پیام/۸۴٠٠۸
این مطلب را برای صفحه اول توصیه شده کنید