محمدیان: ۱۰ مرد هم داشتم آنها را به کشتی می‌فرستادم/بافت می‌کنم ادامه دارد به این بازی بدهکارم


عسکری محمدیان در ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، دانستن درباره نتایج آزادکاران در مسابقات قهرمانی آسیا، اظهارداشت: در مجموع نتایج خوشایند بود. اجتناب کرده اند انواع کشتی گیران اعزامی ۶ سهمیه برای مازندران بود کدام ممکن است ۴ طلا به بازو به اینجا رسید. یگانه جعفری پنجم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۵۷ کیلو هم مومنی به مدال نرسید با این حال او ورزشکار جوانی است کدام ممکن است بلند مدت درخشانی دارد. در فرنگی هم استان ما ۲ طلا کسب کرد.

رئیس هیات کشتی مازندران دانستن درباره کار کردن فرزندش محمدحسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه بعد اجتناب کرده اند ناکامی در المپیک وی همراه خود طلای آسیا شناسایی شخصی را شناخته شده به عنوان مدعی مطرح کرده، ذکر شد: شبیه به کدام ممکن است طور کدام ممکن است مردمان می دانند محمدحسین بعد اجتناب کرده اند اتفاقاتی کدام ممکن است افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ سال در اطراف شد، یک بار دیگر بازگشت. او حرکت خوبی داشت با این حال حالا المپیک تمام شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر است به قبلی برنگردیم با این حال می توان اجتناب کرده اند قبلی تخصص کسب کرد. ظاهر شد ممکن است اینجا است هر مسابقه ممکن است برابر ۳ ماه ورزش باشد. خواهید کرد ببینید آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه چقدر در تورنمنت های مختلف نمایندگی می کنند. نباید اجتناب کرده اند این ترسید کدام ممکن است حریف قهرمان جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید المپیک است، باید آنها را آنالیز کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو به رو شد.

دارنده مدال نقره المپیک ۱۹۸۸ سئول در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کنید محمدحسین توانایی داشته باشد در وزن ۹۷ کیلو صاحب دوبنده سراسری برای رویدادهای مهم شود، خاطرنشان کرد: علاوه بر این محمدحسین {در این} وزن شعبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلیج هم هستند. هر کسی تمایل دارد در مسابقات جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید المپیک باشد باید علاوه بر این از گرفتن خوب هدف خوشایند، این سیستم ریزی هم تدریجی. المپیک خوب هدف است با این حال همراه با آن از گرفتن این سیستم ریزی هم حیاتی است.

محمدیان در یکپارچه صحبت های شخصی دانستن درباره اینکه ۲ پسرش راه او را دنبال کرده اند، خواه یا نه اجتناب کرده اند این موضوع راضی است، اظهارداشت: درست در این لحظه اگر نیاز دارید به عشق تان برسید باید عاشقی کنید. ممکن است عاشق کشتی بودم این دلیل است ۴۵ سال کشتی بدست آوردم، آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرسی کردم. ادامه دارد بافت می کنم به کشتی بدهکارم این دلیل است ۲ پسرم را به کشتی آوردم. اگر ۱۰ مرد تولید دیگری داشتم همه چیز دوباره آنها را به کشتی می آوردم.

دارنده مدال طلای بازیهای آسیایی سئول در {پاسخ به} سوالی تولید دیگری مبنی بر اینکه بالقوه است در بازی ماهر ارزیابی ای بین او را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسرانش باشد، عنوان کرد: محمدحسین کشتی گیر رزومه داری است؛ مدال های متعددی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد دیدید چگونه همراه خود اسنایدر کشتی گرفت. ممکن است مشکلات زیادی داشتم با این حال نگذاشتم کودک هایم با بیرون امتحان شده به همین جا برسند. همراه خود آنها صحبت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه ام اگر می خواهند قهرمان جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید المپیک شوند باید هدف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده داشته باشند. بحث روانی هم مطرح است؛ به کودک هایم آگاه ام ظاهر شد تان به ممکن است نباشد، مثلا بگویند اگر ببازم پدرم چه احساسی دارد هر دو پاسخ این است پدرم را چطور بدهم؟ گفتم هدف را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم خودشان را داشته باشند.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول توصیه کنید