مدیرعامل خانه سینما کی می شود؟/هیئت و میز خالی – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، ۱۸ شهریور ماه سال جاری، شانزدهمین دوره انتخابات خانه سینما برگزار شد و اعضای هیئت مدیره جدید خانه سینما شامل علی لقمانی، رسول بودند. صدر عاملیمحمدمهدی عسگرپور، مسعود امیری ظالمعلی دهکردی، حبیب اسماعیلی و علیرضا حسینی به عنوان اعضای اصلی و جابر قاسمعلی و امیرحسین تفتانی به عنوان اعضای علی البدل و در نهایت محمدمهدی عسگرپور به عنوان رئیس انتخاب شدند. رنگ آمیزی مدیر خانه سینما انتخاب شد.

بر اساس اساسنامه خانه سینما، اعضای هیئت مدیره از تاریخ انتخابات ۴۵ روز فرصت دارند تا مدیرعامل جدید خانه سینما را معرفی کنند. پیش از این منوچهر شهسواری به عنوان مدیرعامل خانه سینما فعالیت می کرد و با پایان دوره تصدی وی، چشم ها به محمدمهدی اصغرپور دوخته شد تا وی بار دیگر به عنوان مدیرعامل خانه سینما انتخاب شود. اما با معرفی وی به عنوان نماینده تهیه کنندگان در انتخابات خانه سینما و در نهایت انتخاب او به عنوان رئیس جمهور رنگ آمیزی شورا همه این معادلات را به هم ریخت.

شانزدهمین هیات مدیره خانه سینما در حال حاضر ۲۰ روز فرصت دارد تا مدیرعامل خود را معرفی کند. اما مشکل اینجاست که با توجه به شرایط فعلی خانه سینما و دغدغه ثبت نام کلاس های سینمایی و در نهایت امکان تغییر اساسنامه خانه سینما، باید فردی به عنوان مدیرعامل این تشکل بزرگ صنفی انتخاب شود. که می تواند پل ارتباطی باشد، در کنار همه فعالیت های مورد نظر، باید روابط خوبی بین دولت و فیلمسازان وجود داشته باشد.

اما سوال اینجاست که آیا هیات مدیره خانه سینما گزینه مناسبی دارد یا خیر! آنچه مشخص است این است که هیات مدیره خانه سینما هنوز به دنبال گزینه جدی برای چنین پست مهمی در خانه سینما نیست، هرچند بعید است که کاندیداهای جدی برای این سمت در نظر گرفته شود.

لازم به ذکر است که از ابتدای راه اندازی این انجمن ۱۲ مدیر تصویربرداری از جمله منوچهر عسگری نصیب، محمد آقاجانی، تورج منصوری، احمدرضا درویش، یداله صمدی، منوچهر محمدی، ابوالحسن داودی به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. ، ضیا هاشمی، رضا میرکریمی، محمدمهدی عسگرپور، رضا میرکریمی و منوچهر شاهسواری.

تاکید می کنیم اگرچه تا امروز گزینه جدی در هیات مدیره خانه سینما برای انتخاب مدیرعامل وجود ندارد، اما با توجه به اینکه منوچهر محمدی باید به عنوان نماینده تهیه کنندگان در انتخابات خانه سینما منصوب شود، اما در نهایت به دلایلی نمی توان به او اشاره کرد. تایید نهایی گزینه تهیه کنندگان در هیات مدیره شانزدهم را دریافت کرد و در نهایت محمدمهدی عسگرپور به عنوان نماینده تهیه کنندگان در انتخابات شرکت کرد، چه بسا این تهیه کننده و چهره ای که مدیران دولتی و سینماگران آن را دوباره به عنوان نماینده مردم می شناسند. مدیر عامل خانه سینما را انتخاب کنید.

البته این موضوع را هم باید در نظر گرفت که مدیر عامل خانه سینما نباید سینمادوست باشد چرا که قبل از این خانه سینما تجربه محمد آقجانی به عنوان مدیرعامل خانه سینما را داشت، مدیرعاملی که آموزش جدی ندیده بود. در عرصه سینما فعالیت های سینمایی و غیره عنوان مدیر حوزه های فرهنگی را برعهده داشت.