مراسم بزرگداشت روز نظامی – اهواز


به رویداد روز نظامی جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان همراه خود در سرتاسر ملت، رژه نیروی دریایی همراه خود خودروی نیروی دریایی در تیپ ۱۹۲ زرهی نظامی همراه خود حضور جمعی اجتناب کرده اند فرماندهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندهان نیروهای مسلح برگزار شد. مسئولان استانی درست در این لحظه ۳۰ فروردین در اهواز.

محمد آهنگر

۱۵:۳۴

۱۴۰۱-۱-۲۹


http://fna.ir/1ob0fh