مرگ هزاران قطعه بچه ماهی در یاسوج


هزاران قطعه بچه ماهی متعلق به رود بشار در یاسوج به دلیل اهمال کشاورزان و عدم نظارت دقیق دستگاه‌های بهره‌بردار مثل جهاد کشاورزی و دستگاه‌های ناظر از جمله محیط زیست در کانال آبرسانی اکبرآباد گیر افتاده و تلف شدند در این میان چند نوجوان دوستدار محیط زیست برای نجات بچه ماهی‌ها در شرایط سخت و به صورت خودجوش و با وسایل اولیه و ساده جور دستگاه‌های متولی را کشیدند.!امین صداقتی نیا۲۰:۱۴


۱۴۰۱-۲-۱۶


http://fna.ir/1otnke