مسئولان کردستان در اولین روز ماه مبارک رمضان همراه خود کودکان بی سرپرست افطار می کنند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند سنندج، امکانات نگهداری اجتناب کرده اند کودکان بی سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدسرپرست خانه دوم کودکانی است کدام ممکن است به نیت بدست آمده استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق تشکیل خانوار داده اند.

اولین افطار ماه مبارک رمضان است، با این حال باقی مانده است بوی عید نوروز در وسط نگهداری پسران ایتام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان سنندج به مشام می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفره هفت سین در گوشه ای اجتناب کرده اند سالن است.

استاندار کردستان به در کنار رئیس دادگستری جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهردار سنندج را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند مسئولان جهان میزبان اولین افطار امسال کودکانی بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند حب خانه پدری محروم شده بودند.

تجمع در ترکیبی مردانه جدا از افزایش نشاط کودکان، مسئولین استان را همراه خود وضعیت معیشتی این قشر پنهان گروه شناخته شده کرد.

معاون اجتماعی بهزیستی کردستان در محیط این نشست در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در سنندج همراه خود ردیابی به تحمیل فضای استراحت عاطفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی {در این} امکانات گفت: دستاورد آموزشی است.

مسعود شجاعی همراه خود دقیق اینکه این امکانات همراه خود کمک پولی خیران اجرا می شود، افزود: ۱۳ وسط نگهداری اجتناب کرده اند کودکان در اقلیم کردستان جدا از کمک های خیریه، اجتناب کرده اند کمک های اجتماعی برخوردار می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها خوب مهد در استان موجود است کدام ممکن است این وسط نگهداری تبدیل می شود. تحمل محافظت بهزیستی قرار دارد.»

شجاعی افزود: این امکانات در استان های سنندج، قرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقز پرانرژی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر ۱۶۵ کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان در ۱۴ درجه در استان موجود است.

توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا کردن وظایف آشپزخانه بافت تعلق به خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف شدن اجتناب کرده اند فضای مسکن را آسانسور می کرد. هر کدام اجتناب کرده اند پسرها مسئولیت ای دارند، بزرگترها ظرف ها را می شویند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک ها سفره ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظروف را ترکیبی می کنند.

یکی اجتناب کرده اند دستیاران این وسط همراه خود ردیابی به امتحان شده برای توهم تا حد زیادی این محل قرارگیری ها به خانوار ها ذکر شد: آشپزها روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزهای جمعه خیران برای جوانان غذای خوب و دنج تهیه می کنند.

حامد رحیمی یکپارچه داد: در هر وسط سه معلم حضور دارند کدام ممکن است در یک واحد بازه روزی ۲۴ ساعته بر تمامی ورزش های کودکان وسط نظارت می کنند.

{در این} صبحانه گروه های آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزنامه نگاری برای جوانان علاقمند {در این} امکانات برگزار شد.

اگرچه میزبانان بی نظیر صبحانه کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان بودند، با این حال هرگونه گفتگو همراه خود آنها درهم آمدن است کسب مجوز اجتناب کرده اند بهزیستی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیان نشده های آنها نیز به ریختن ختم شد.

انتهای پیام/۲۳۳۰/۷۶
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید