مشاور ارامنه در مجلس: فلسطینیان درست در این لحظه راهی جز از دوام مسلحانه به سمت صهیونیست‌ها ندارند


آرا شاوردیان مشاور مسیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس شورای اسلامی در اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اقدامات رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان این رژیم در مرحله قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان علیه ملت فلسطین راهی جز از دوام مسلحانه برای فلسطینیان باقی نگذاشته است.

وی افزود: رژیم صهیونیستی در بیش اجتناب کرده اند ۷۰ سالی کدام ممکن است اجتناب کرده اند اشغال فلسطین قبلی نماد داده کدام ممکن است به هیچ منصفانه اجتناب کرده اند ایده ها دیپلماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائلی اجتناب کرده اند این قبیل پایبند نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان این رژیم هم در هر اجلاسی این سیستم‌شان بر این بوده به همان اندازه زمینه را‌‌‌‌‌‌‌‌ برای زیاده‌خواهی‌های صهیونیست‌ها بیش اجتناب کرده اند پیش فراهم آورند.

مشاور مسیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس تصدیق شد: کشورهای عربی کدام ممکن است به روال‌سازی روابط شخصی همراه خود رژیم صهیونیستی پرداخته‌اند، بدانند کدام ممکن است این اقدامات آنها محکوم به شکست است.

شاوردیان خاطرنشان کرد: تخصص بیش اجتناب کرده اند ۷۰ سال قبلی نماد داده کدام ممکن است رژیم صهیونیستی ساده زبان از دوام را‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌فهمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌تواند روابط دیپلماتیک همراه خود آن وارد شد.

مشاور مسیحیان ارمنی شمال ایران در طولانی مدت اظهار داشت: مردمان فلسطین {برای حفظ} سرزمین شخصی تنها راه از دوام مسلحانه را‌‌‌‌‌‌‌‌ باید در دستورکار شخصی قرار دهند؛ چراکه راه عکس برای این کار {وجود ندارد}.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
این مطلب را برای صفحه اول سریع کنید