مصاحبه قهرمان کشتی آزاد جهان: استقلال با این حال اجتناب کرده اند قهرمانی پرسپولیس تشدید نشدم/ گفتند دوپه ای!


بهاره محمدیخبرگزاری فارس – ایران همراه خود طلای جهانی ۳۲ سال دوری اجتناب کرده اند کشتی آزاد را به بالا رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان «پادشاه با کیفیت حرفه ای وزن» را اجتناب کرده اند فدراسیون جهانی گرفت، عنوانی کدام ممکن است او را {به سمت} قهرمانی سوق داد. شیروانی استیوسون آمریکایی بیاید برای کشتی گیر جوان کشورمان بخواند. بحث کردن با اشاره به امیر حسین زارع دارنده مدال های طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنز المپیک جهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا شناخته شده به عنوان منصفانه شرکت کننده اخیر وارد در دنیای کشتی نامی برای شخصی انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا کرده است.

* ممکن است در زرخانه غول پیکر شدم با این حال به کشتی آمدم

* هر بار کدام ممکن است در مسابقه به اشکال می خورم همراه خود کمیل کسمی تصمیم می گیرم

خانوار ام می خواستند ممکن است دکتر هر دو وکیل شوم

* به هیچ وجه به جایی کدام ممکن است الان هستم برنمی گردم

تاج قهرمانی را بر بالا همه مردمان ایران می گذارم

* می خواستم برای انتقام همراه خود بامگارتنر آمریکایی کشتی بگیرم

*همه وقت واقعاً دوست داشتم چهره معروفی باشم

*ممکن است استقلالی هستم با این حال ۵ تورنمنت پرسپولیس اذیتم نمی شود

*ممکن است طرفدار گروه سراسری فوتبال هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبخش شرکت کننده مورد کنجکاوی ممکن است است

* بدترین خبر اینجا است کدام ممکن است گفتند استروئید بلعیدن احتمالاً انجام دادی

گفتگوی مفصل امیر حسین زارع را همراه خود خبرگزاری فارس در زیر می خوانید:

فارس: امسال طلای جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدال المپیک را بدست آوردم. سال ۱۴۰۰ برای شما ممکن است چطور بود؟

خدا را شکر می کنم کدام ممکن است همراه خود تمریناتی کدام ممکن است دیدیم به لطف خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده کادر فنی سال خوبی بود. امیدوارم این مسابقات همراه خود دعای مردمان شکسته نشده پیدا تنبل.

فارس: بازی را همراه خود زرخانه آغاز احتمالاً انجام دادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدرت هم پیر بودند. چگونه به کشتی رسیدید؟

پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمویم اساس گذار بازی زورخانه ای در شهرستان آمل بودند، ممکن است اجتناب کرده اند کودکی در زورخانه بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آنجا غول پیکر شدم. چون این بازی زورخانه ای نداشت، مسابقات مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقه ای برگزار نمی شد، به خاطر کنجکاوی به مسابقات به کشتی پهلوانی آمدم.

فارس: چطور شد کدام ممکن است کشتی آزاد را محدوده کردید با این حال فرنگی را محدوده نکردید؟

در شهر ما فرنجی تا حد زیادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازندران مهد پهلوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلادیاتورهاست.گرفته شده عالیه. همراه خود یکی اجتناب کرده اند دایی هایم کدام ممکن است معلم ممکن است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کودکی همراه خود او بوده ام به کشتی کنجکاوی مند شدم. در واقع بیان نشده نماند کدام ممکن است کشتی های قاسم رضایی، صدیق گدرزی، کمیل قاسمی، رضا یزدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… را دیدم. ممکن است در آن نقطه کشتی نمی بدست آوردم با این حال همراه خود دیدن کشتی های آنها به این تکنیک آمدم.

شوالیه: وقتی کودک بودید، یکی اجتناب کرده اند کشتی گیرانی کدام ممکن است شناسایی بردید الگوی ممکن است بود؟

کودک کدام ممکن است بودم به مناسب کاسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضا یزدانی هم خیلی کنجکاوی داشتم. اجتناب کرده اند طرفی سبک کشتی پیام رسان بنده را خیلی واقعاً دوست داشتم. همه اینها انگشت به انگشت هم دادند به همان اندازه کشتی را محدوده کنیم. کمیل قاسمی همچنان همراه خود ممکن است تصمیم خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است در مسابقات در سراسر جهان مشکلی برایم پیش می آید همراه خود او در تصمیم هستم. خیلی به ممکن است کمک کرد، در مسابقات جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید المپیک هم همینطور بود. ما در گذشته اجتناب کرده اند هر کشتی صحبت می کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است ما گلادیاتورها می گوییم، منصفانه مدل اجتناب کرده اند هر کشتی برای ممکن است پیچیده شده بود.

فارس: ممکن است اطلاعات آموز بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دانشگاه الگوی دولتی هم درس می خواندم. برای خانواردر برون سر خورد اجتناب کرده اند این شرایط دردسرساز نبود؟

روزی کدام ممکن است در دانشگاه راهنمایی بودم، روزی کدام ممکن است به کمپ نونهالان دعوت شدم، در یک واحد دانشکده الگوی دولتی پذیرفته شدم. خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور دانشکده اجازه نمی دادند به اردوی گروه سراسری بروم، با این حال چون به کشتی کنجکاوی زیادی داشتم، همراه خود اینکه خانوار ام جایگزین حضورم در مسابقات ورزشی بودند، می خواستند دکتر هر دو وکیل خوبی باشم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کردم آموزش های شخصی را افزایش دهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدریجی کنم کدام ممکن است می توانم {در این} حرفه نیز سودآور شوم. در سال دوم دبیرستان کدام ممکن است مجوز نمایندگی در مسابقات جهانی جوانان را بدست آوردم، دانشکده الگوی دولتی را رها کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دبیرستان روال رفتم.

شوالیه: حالا کدام ممکن است به این مرحله اجتناب کرده اند قهرمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدال های جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید المپیک رسیده ای، پاسخ خانواردر او چطور است؟

واقعیت اینجا است کدام ممکن است خانوار ام را خیلی تشدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه کردم. به خاطر اردوهای سراسری مدت زیادی در امتداد طرف آنها نبودم، در مسابقات جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید المپیک به آنها فشار زیادی آوردم با این حال دیدم خانوار ام خودشان را نوزاد کردند به همان اندازه به ممکن است اضافه شوند. در امروز کدام ممکن است این افتخارات نصیبم شد، کمترین کاری کدام ممکن است اجتناب کرده اند دستم بر می به اینجا رسید برای کاری کدام ممکن است خانوار انجام می دادند انجام دادم. امیدوارم همراه خود زحمات آنها همچنان تا حد زیادی به ممکن است خوشحال از کنند.

شوالیه: آموزش شخصی را در امتداد طرف بازی قهرمانی شکسته نشده دادید؟

مطمئنا ممکن است دانشجوی تربیت جسمی دانشکده آیت الله آملی آملی هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو می کنم مدیریت ورزشی بخوانم.

شوالیه: اگر به کشتی نمی آمدی چه ماهر داشتی؟

به غیر اجتناب کرده اند کشتی، به والیبال کنجکاوی زیادی دارم، به منظور که وقتی {در خانه} هستیم، هفته ای ۲ الی ۳ روز همراه خود والیبالیست های شهرستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستانم ورزشی می کنم. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است ممکن است خیلی خوشایند کار کردم، مادرم همه وقت دوست داشت ممکن است منصفانه قاضی خوشایند هر دو وکیل در سراسر جهان باشم. وقتی دبیرستان بودم، منصفانه کتاب حقوق برای اطلاعات‌آموزان غول پیکر داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌خواستم {در این} منطقه نابغه باشم، با این حال نمی‌دانم در منطقه کشتی خوش چشم انداز بودم هر دو بدشانس. خدا را شکر می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار اجتناب کرده اند ممکن است راضی هستند بافت خوبی نسبت به خودم دارم. ممکن است به هیچ وجه {در این} مسیر انگشت اجتناب کرده اند امتحان شده نخواهم برد، از اشخاص حقیقی زیادی ویژه به ویژه خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان ممکن است را زیر تذکر دارند، متعاقباً ممکن است آرزو می کنم به همان اندازه آنجا کدام ممکن است قابل دستیابی است برای او یا او بجنگم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه آنجا کدام ممکن است قابل دستیابی است خوشحال از کسب کنم.

فارس: وقتی والیبال ورزشی می کنید همراه خود سراسری پوشان ارتباطی دارید؟

همراه خود گیمرها زیادی اجتناب کرده اند جمله امیر حسین ممکن است همراه خود اسفندیار دوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهروندم در ارتباط هستم. جواد کریمی پاسور گروه سراسری اجتناب کرده اند دوستان صمیمی ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از شرکت کننده گروه بچه ها است. آمل مهد والیبال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید والیبالیست های زیادی دارد کدام ممکن است همراه خود آنها ارتباط دارم.

شوالیه: وقتی در مسابقات جهانی نروژ طلا گرفتید، حرکتی انجام دادید کدام ممکن است فدراسیون جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقبای ممکن است متوجه آن شدند، به منظور که شیروانی استیوسون پاسخ آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است را به کشتی دعوت کرد. این حرکت اجتناب کرده اند مکان آغاز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه قبلاً به آن است در نظر گرفته شده می کردید؟

ابتدا بگویم در گذشته اجتناب کرده اند مسابقات جهانی اگر مدال طلا می بدست آوردم در خدمت آقا علی بن موسی بودم. رضایت (ص) باید بروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او مدال بدهم از به او کنجکاوی زیادی دارم. همراه خود امیرمحمد یزدانی کدام ممکن است هم اتاقی ما بود صحبت کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت وقتی کشتی را برد اجتناب کرده اند خوشحالی می ذکر شد. می ذکر شد اگر اول بودم فلان کار را انجام می دادم با این حال نمی دانستم چه کار کنم. امیرمحمد تعدادی از حرکت به ممکن است ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است سعی کردم چیزهایی به آن است اضافه کنم. پس اجتناب کرده اند پیروزی کاملاً برعکس جنو پتریاشویلی در فینال جهان تاج را بر بالا همه ایرانیان گذاشت از بعد اجتناب کرده اند ۳۲ سال طلای با کیفیت حرفه ای یک بار دیگر به ایران به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواستم خوشحالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت وصف ناپذیری را کدام ممکن است داشتم همراه خود همه مردمان عاشق قطع کنم. ایران.

با اشاره به کری هم گفتم کدام ممکن است آمریکایی ها به هر طریقی تا حد زیادی به دیدن کارهایشان کنجکاوی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قول معروف خیلی دارند. بعد اجتناب کرده اند این حرکت WFW ممکن است را «شاه با کیفیت حرفه ای وزن» خطاب کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن راضی نبودم. این باعث پاسخ تبدیل می شود استیوسون می گفتند ممکن است پادشاه هستم. ممکن است سکوت کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزی نگفتم چون این مسائل برای منصفانه قهرمان همراه خود اخلاق خوشایند نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما ایرانی ها همه وقت تدریجی کرده ایم کدام ممکن است همه عامل روی فرش تدریجی است ۹ در دنیای آنلاین ما. دلم می خواست در المپیک همراه خود او کشتی بگیرم چون اجتناب کرده اند در گذشته او را می شناختم با این حال متاسفانه قرعه کشی طوری شد کدام ممکن است دریافت کرد نشدیم. علاوه بر این واقعاً دوست داشتم او در مسابقات جهانی حضور داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلایی را کدام ممکن است به انگشت آوردم شکست دهد استیوسون متاسفانه اونجا نبود بعد اجتناب کرده اند آن، ما به آمریکا پرواز می‌کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت دلپذیر کشتی می‌گرفتیم، با این حال نمی‌توانستیم. آخر نفهمیدم میخواد کشتی بگیره هر دو ۹. چون بهانه های زیادی می آورد. متاسفانه آمریکا به برخی اجتناب کرده اند ورزشکاران ما ویزا نداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} مناسب نبودن گروه ما این بازدید انجام نشد. تعدادی از روز پیش شنیدم استیوسون آرزو می کنم اجتناب کرده اند دنیای قهرمانی خداحافظی کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از ها را برای او اراده کنم، با این حال هر بار کدام ممکن است روی فرش می آید خوشحالم کدام ممکن است همراه خود او رقبا می کنم از منصفانه حریف خوشایند همه وقت باعث تبدیل می شود تا حد زیادی ورزش کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای کسب نتایج بیشتر انگیزه دارم.

نایت: در مسابقات قهرمانی جهان در نروژ، طلای با کیفیت حرفه ای وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلای سبک آزاد را به انگشت آوردیم. چقدر می توانیم مدعی این وزن باشیم چون عده ای این موضوع را مطرح کردند چون تعدادی از ورزشکار با کیفیت حرفه ای وزن دنیا نبودند، ممکن است طلا بدست آوردم.

مسابقات جهانی در هر سطحی باقی مانده است جهانی هستند. جز شیروانی استیوسون همه رقبای با کیفیت حرفه ای وزن مثل طاها akgolرا انتخاب کنید و انتخاب کنید پتریاشویلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … بودند. در گذشته اجتناب کرده اند ممکن است وزنه برداران خوبی چون ابراهیم محربان، علی رضا سلیمانی، علی رضا رضایی، کمیل قاسمی، عباس جدیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریدن معصومی حضور داشتند کدام ممکن است همگی بیشتر اجتناب کرده اند ممکن است بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقام استادی رسیدند. ممکن است مثل اطلاعات آموزی هستم کدام ممکن است پیش آنها درس می خوانم. خدا مرا دوست داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتفاق برای ممکن است افتاد. برخی اجتناب کرده اند اعضای خانواده لطف دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حرف ها را می زنند با این حال در نظر گرفته شده می کنم همه مدعیان حضور داشتند.

نایت: ممکن است اجتناب کرده اند گلادیاتورهای زیادی شناخته شده به عنوان قهرمان یاد کردید. اگر جایگزین کشتی همراه خود منصفانه گلادیاتور مطرح ایرانی هر دو خارجی را داشتید، {چه کسی} را محدوده می کردید؟

خیلی واقعاً دوست داشتم همراه خود باومگارتنر آمریکایی کشتی بگیرم (این کشتی گیر مدال های رنگی زیادی در این کره خاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید المپیک کسب کرد) را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان رئیس فدراسیون کشتی آمریکاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواستم همراه خود او کشتی بگیرم. در واقع حتما اکنون این غیرممکن است، با این حال اگر فرصتی برای انتقام اجتناب کرده اند ابراهیم مهربان داشتم، واقعاً دوست داشتم همراه خود او بجنگم.

شوالیه: حالا، اگر جایگزین بازدید به گذشته تاریخی را داشتید، دوست داشتید به کدام سطح اجتناب کرده اند گذشته تاریخی بروید؟

هیچ وقت به این موضوع در نظر گرفته شده نکردم، با این حال آنقدر مسکن کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کردم روز {به روز} بیشتر شوم، خطاها مسکن ام را کاهش دهم به همان اندازه مسکن خوبی داشته باشم.

شوالیه: اگر ارائه می دهیم بگویند کدام ممکن است می توانید منصفانه شخصیت تاریخی را محدوده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود او شام بخورید، {چه کسی} را محدوده می کنید؟

پرس و جو فوق العاده سختی است کدام ممکن است اصلاً به آن است در نظر گرفته شده نکرده ام. اشخاص حقیقی مسن بیش از حد هستند، با این حال چون ارادت خاصی به امام رضا (علیه السلام) داشتم، آرزوی دیدن ایشان را داشتم.

فارس: به همان اندازه اینجای مسکندر دروغ گفتی

آره در واقع ممکن است به هیچ وجه سعی نکردم دروغ بگویم، با این حال بافت می کنم معمولاً اجباری است اشخاص حقیقی ناسالم را اجتناب کرده اند شخصی در اطراف حفظ کنید کدام ممکن است باعث بیشتر شدن ممکن است تبدیل می شود. سعی کردم به همان اندازه حد امکان دروغ نگویم.

فارس: آدم معروفی هستی هر دو آدم معروفی؟

این را عزیزانم می گویند با این حال ممکن است همه وقت سعی کرده ام مورد کنجکاوی مردمان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیارم باشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلشان را شاد کنم.

فارس: مدال های زیادی کسب کرده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون چهره ای شناسایی شده است در ملت هستید. خواه یا نه به همان اندازه به فعلی اجتناب کرده اند این مشهور در جایی به نفع شخصی همچنین مقوا استفاده کرده اید؟

جراحت قرار نبود خودم را راه اندازی شد کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگویم کشاورز هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار را برای ممکن است انجام بدهم، با این حال تعدادی از بار جایی رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان خوشایند بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون مرا می شناختند، با بیرون نوبت کارم را انجام می دادند. ممکن است همه وقت خودم را همراه خود دیگران برابر می دانم.

فارس: دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده چطور؟ مگر ۹ این بود کدام ممکن است دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید خوشایند هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خاطر محبوبیت ممکن است نمره می دهند؟

(می خندد) گاهی این در حال وقوع است. برخی گل زدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی ۹.

شوالیه: همراه خود برای بررسی عناوینی کدام ممکن است در مسابقات مختلف به انگشت معرفی شده است اید، چقدر برای کشتی تکل در این کره خاکی به خودتان تکیه می کنید؟

یکی اجتناب کرده اند مربیان چیزی به ممکن است ذکر شد. در گذشته اجتناب کرده اند وارد شدن به المپیک، به ممکن است اطلاع دهید وقت کدام ممکن است خودتان را تدریجی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودتان را به کشتی جهان راه اندازی شد کنید. بعد اجتناب کرده اند اینکه در المپیک مدال بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مسابقات جهانی رفتم، شبیه به درک به ممکن است ذکر شد کدام ممکن است الان شرایط فرق می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه می آیند به همان اندازه در کشتی همراه خود باشی پیروز شوند، با این حال باشی باید جایگاهت را محافظت کنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود بدهی. این تذکر ممکن است با اشاره به پرس و جو شماست.

فارس: اهل دنیای آنلاین ما هستید؟

اجتناب کرده اند ۱۰۰ سهم، اگر به عقب برگردید، شاید ۵۰-۶۰ سهم. ۹ به مقیاس سایر دوستان، با این حال ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها هستم.

فارس: بدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از خبری کدام ممکن است اجتناب کرده اند شخصی در رسانه ها شنیده اید چیست؟

بهتر از خبری کدام ممکن است شنیدم این بود کدام ممکن است در سال ۲۰۲۱ بهتر از مترجم آزاد شدم، با این حال بدترین خبر اینجا است. منصفانه بار ورزش داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیر وارد اتاق شدم کدام ممکن است اجتناب کرده اند آمل همراه خود ممکن است تصمیم گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند امیر حسین استروئیدهای ممکن است خوش بینانه هستند. خیلی ترسیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتم: خدا میدونه باشی کاری نکردی. سپس اطلاعات را تجزیه و تحلیل کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه شدم چیزی {در این} زمینه آشکار نشده است. بعد متوجه شدم عده ای در اطراف هم نشسته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خبر را دانستن درباره ممکن است چاپ شده می کنند.

فارس: اهل فوتبال هستی؟ زرشکی هر دو آبی؟

ممکن است مسابقات گروه سراسری را بیش از حد می بینم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را دنبال می کنم. در بین گیمرها، ممکن است دوست شجاع خلیلزاد هستم. او مرد محل ماست. در اینستاگرام همراه خود وحید امیری هم در ارتباط هستم. ممکن است اجتناب کرده اند بچگی به سختی تا حد زیادی به آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال کنجکاوی داشتم، با این حال اهل بی انصافی نیستم. حتی ۵ سال بعد اجتناب کرده اند قهرمانی پرسپولیس هم اصلا ناراحت نشدم با این حال آرزو می کنم استقلال قهرمان شود کدام ممکن است باقی مانده است هم قهرمان است. بی انصافی ممکن است تا حد زیادی روی گروه سراسری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبالیست مورد کنجکاوی ام آقای جهانبخش است. ممکن است او را خیلی آرزو می کنم از همراه خود اشتیاق ورزشی می تنبل.

فارس: {حرف آخر}؟

ممنون کدام ممکن است این زمان را به ممکن است دادید. اراده می کنم به لطف خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعای مردمان گران در زیر خانوار همه کشتی گیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی این ملت به حق دقیق شخصی برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز {به روز} پیشرفت تنبل. همراه خود تشکر اجتناب کرده اند مربیان عزیزی کدام ممکن است {در این} مدت تلاش کشیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر آموزش زودتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حال. تشکر اجتناب کرده اند رئیس فدراسیون کشتی کدام ممکن است حضور پررنگی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا کودک هاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین میز را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندلی نیست. همراه خود تشکر اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این رسانه ها برای حمایت اجتناب کرده اند این بخش.

انتهای پیام/