معاون هماهنگ کننده وزارت حفاظت: درصدد افزایش مجدد حقوق سربازان هستیم


به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری فارس، امیر سرطیب سعید شعبانیان معاون هماهنگ کننده وزارت حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی نیروهای مسلح عصر بلافاصله شنبه ۶ فروردین ماه در چهاردهمین جشنواره جوان سرباز در وزارت حفاظت گزارش داد: استدلالی برای تکریم شهدای سرباز

وی یکپارچه داد: حدود ۲ سوم اجتناب کرده اند ۴۸ هزار شهید نظامی را سربازان نمایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بدان معنی است کدام ممکن است سربازان اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند اجزا ایمنی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند اشخاص حقیقی محله هستند.

معاون هماهنگ کننده وزارت حفاظت همراه خود ردیابی به اقدامات نیروهای مسلح برای افزایش وضعیت سربازان اظهار داشت: همراه خود پیگیری های {انجام شده} حقوق سربازان مرتفع است. بعد از همه ما به این مقدار راضی نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می کنیم شرایط را بیشتر کنیم.

وی افزود: نظامی عملیات فوق العاده مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر عبارتی {نمی تواند} {این مهم} را انجام دهد. ما باید در همه زمان ها کنار هم قرار دادن حفاظت اجتناب کرده اند ملت باشیم کدام ممکن است امام علی (علیه السلام) می فرمایند اگر صلح دوست داری برای مبارزه کنار هم قرار دادن شو.

امیر سرتیپ شعبانیان همراه خود دقیق اینکه خدمت سربازی خوشحال از بزرگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پرچم را شهدایی چون شهید صیاد شیرازی، شهید سلیمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر شهدا ارائه می دهیم دادند، اظهار داشت: سربازان سراسری علاوه بر این به حاج قاسم سلیمانی شهید از دوام اصل داد کدام ممکن است عالی عبارت بر مزارش بنویسند. سرباز وطن

وی یکپارچه داد: دشمنان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اسلامی توطئه های زیادی برای خراب کردن به ملت ما طراحی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فشار، تحریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه جستجو در خراب کردن به ملت بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این روش دانشمندان هسته ای ما ترور شدند. با این حال جمهوری اسلامی ایران به برکت از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرتی کدام ممکن است خواهید کرد سربازانتان اجتناب کرده اند آن بودید ایستادگی کرد.

شعبانیان اظهار داشت: شمشیر انتقام سربازان اسلام در همه زمان ها کنار هم قرار دادن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدید کدام ممکن است چگونه پهپاد گلوبال هاوک آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید موشک باران پایگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی در اربیل عراق را منهدم کردند.

معاون وزیر حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی نیروهای مسلح در خاتمه تاکید کرد: این توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه آنقدر بیش از حد است کدام ممکن است بلافاصله دشمنان ما اصرار می کنند کدام ممکن است اجتناب کرده اند حاج قاسم سلیمانی انتقام نگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اینها به برکت سربازان نظامی به انگشت به اینجا رسید. نیروهای مسلح.” وطن، فداکاری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام آنها.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید