ممنوعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت تردد در مراسم بزرگداشت بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین روز نظامی فرودن در بندرعباس


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بندرعباس، مجید صالح پور عصر در این زمان همراه خود ردیابی به برگزاری مراسم بزرگداشت ۲۹ فروردین ماه همراه خود حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت نیروهای مسلح مستقر در استان در جاده ساحلی بندرعباس گفت: اطمینان حاصل شود که ساماندهی . تردد اجتناب کرده اند ساعت ۲ بامداد دوشنبه ۱۹ فروردین ممنوعیت تردد اعمال تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه بالا مهمانی شکسته نشده ممکن است داشته باشد.

وی افزود: {محدودیت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیت های ترافیکی برای اجرای این جشن در جاده ساحلی بندرعباس اجتناب کرده اند تقاطع سمدو به همان اندازه اسکله حقانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معابر منتهی به جاده ساحلی در محدوده مذکور اجرا تبدیل می شود.

این مقام انتظامی {در این} مراسم اجتناب کرده اند راه های متفاوت تردد اتومبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروها اجتناب کرده اند جمله جاده امام خمینی (ره) اجتناب کرده اند جاده الفجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خور شیلات خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگان احترام بیش اجتناب کرده اند تردد اجتناب کرده اند معابر ادعا شده زودتر همکاری مورد نیاز را داشته باشند. پلیس. برای بازدید {در این} زمان

رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی استان هرمزگان همراه خود شناخت اجتناب کرده اند همکاری خوشایند ساکنان به طور قابل توجهی رانندگان اتومبیل همراه خود پلیس در اجرای مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده اینگونه مراسمات اظهار داشت: تردد ممنوع است. اجزا پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی در صورت مدیریت تردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو توقف اتومبیل {در این} بزرگراه همراه خود متخلفان برابر قوانین برخورد می کنند.

انتهای پیام/ ۸۸۰۵۵
این را برای صفحه اول توصیه دهید