منتظر اطلاع از تخلفات اجاره هستیم / تا زمانی که اطلاع داده نشود نمی توانیم وارد شویم


فاطمه یونسی در گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان با اشاره به نحوه نظارت و کنترل بازار اجاره مسکن اظهار کرد: سازمان زندان های دولتی هنوز مجوز رسیدگی به این موضوع را نداشته و امکان ورود به اجاره وجود ندارد. بازار و با آن مقابله کنید.

وی تصریح کرد: نسبت به تفویض اختیار رسیدگی به موضوع اجاره بها در کشور به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام می کنیم که به محض ابلاغ در استان اجرایی می شود.

رئیس تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: پیش از این پرونده های گرانفروشی توسط کمیسیون های کمیسیون پرداخت می شد و امروز به دنبال این هستیم که در تعیین درصد اجاره بها تخلفی صورت نگیرد.

وی گفت: در حال حاضر اگر کسی نسبت به حقوق کمیسیون مشاوران املاک اعتراضی دارد می تواند تعزیرات حکومتی را برای رسیدگی اعلام کند.

یونسی گفت: افرادی که به تخلف درصدی افزایش اجاره بها معترض هستند به هیات حل اختلاف و دادسرای عمومی مراجعه کنند و امیدواریم این اختیار به تعزیرات حکومتی منتقل شود.

انتهای پیام/۸۹۰۲۶/
این را به صفحه اول پیشنهاد دهید