مهدی کروبی در ضیافت افطار کارباشکی / ویدئوعبدالله نوری، عبدالمجید معادیخا، علی حکمت (خبرنگار)، حجت الاسلام روحانی (امام جمعه سابق) را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسین کروبی اجتناب کرده اند جمله مهمانان بودند.