مهسا امینی کتک نخورد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی وزیر کشور امشب در برنامه گفت وگوی ویژه درباره آخرین وضعیت پرونده «مهسا امینی» گفت: پس از این حادثه تلخ که باعث پشیمانی همه شد، برنامه ای چند مرحله ای طبق دستور طراحی می شود. بخش پزشکی، اداره حقوقی، تحقیقات محلی و گزارش ارگان های محلی از جمله مراحل این تحقیقات بود.

وی تصریح کرد: ابتدا اعلام شد که امینی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است اما نتیجه بررسی های بیمارستانی و گزارش کارشناسی و سایر گزارشات نشان داد که وی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. شاتمی این اتفاق نیفتاد و هیچ شکستگی جمجمه وجود نداشت.

در نتیجه…