موقعیت مهم جهاد کشاورزی در تامین ایمنی انقلاب به سمت نیازهای مردمان / مصداق انقلاب عدالت است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بورگوند، «آیت الله سید علی رضا عبادی» مشاور ولی فقیه در خراسان جنوبی صبح بلافاصله در دیدار مدیرکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند وابستگان جهاد کشاورزی استان تصدیق شد: دردناک. .

وی اظهار داشت: خداوند به ما ملت ۴ فصل داده است، {در این} ملت خواستن به مدیریت برای خودکفایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت بی نظیر را نیروی انسانی بر عهده دارد.

مشاور ولی فقیه در خراسان جنوبی همراه خود دقیق اینکه بر ایده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چارچوب قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت های مورد نیاز برای نیروی انسانی سودآور {بوده است}، بازگشت به شد: شرایط پیش آمده در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توافق ویژه سه قوه. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ سال خطای خدا این حاضر را به ما داد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادی یکپارچه داد: تجربیات تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرین خواهید کرد به کف دست نیروهای کارکشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکشته رسید.

وی همراه خود ردیابی به عدم تطابق ساخت، تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا در حدود ۲۵ سال پیش، اظهار داشت: {در این} زمان کشاورز پیاز ساخت می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه تریلر برای سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان حمل می کرد کدام ممکن است در محیط استان اجتناب کرده اند وضعیت پیاز سوال کردن می کرد. در سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دید کدام ممکن است آنقدر بودجه شده کدام ممکن است طاقت قیمت تریلر را نداشت، پیاز را رها کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سر خورد.

مشاور ولی فقیه در خراسان جنوبی همراه خود دقیق اینکه اخیراً سیب زمینی های مرغوب توسط بولدوزر آسیب دیدند، اظهار داشت: علاوه بر این جوجه ها روی وانت های شن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماسه سقوط کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این درگیر کننده است.

عبادی همراه خود ردیابی به تجربیات سوئیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مور افزود: پس اجتناب کرده اند این مدت توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمدی نیروها، انتخاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه هایی کدام ممکن است {حرف آخر} را می زند، باید در کتاب باشد.

وی همراه خود دقیق اینکه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر باید روی حساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب باشد، تصریح کرد: مصرف کننده نیز باید روی حساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مردمان حاضر تنبل به همان اندازه گزینه داشته باشد اجتناب کرده اند آنچه به کف دست معرفی شده است بهره مند شود.

مشاور ولی فقیه در خراسان جنوبی همراه خود دقیق اینکه جهاد کشاورزی یکی اجتناب کرده اند وزارتخانه هایی است کدام ممکن است ممکن است برای تامین نیازهای مردمان امتحان شده تنبل، بازگشت به شد: باید آزمایش کنیم به همان اندازه آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطا نداشته باشیم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادی همراه خود دقیق اینکه خداوند به ما حکومت از ما داده است کدام ممکن است همراه خود سایر قوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بی حوصلگی هماهنگ باشد، یکپارچه داد: این حکومت آرام نمی گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخه ای اجتناب کرده اند آن نیز هست.

وی همراه خود ردیابی به عناوین ویژه مدیریت در سال جدید، افزود: این عناوین نباید ساده در عناوین باشد، اما علاوه بر این باید مولد، داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزا باشد به همان اندازه منصفانه بار شاهد رفع مشکلات باشیم. مدتی.”

مشاور ولی فقیه در خراسان جنوبی همراه خود دقیق اینکه آمار در امور موقعیت به سختی دارد، افزود: استاندارد آنچه را کدام ممکن است رضای خداست همراه خود عدد نمی توان نوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان {نمی تواند} اجر الهی را گزارش تنبل.

عبادی همراه خود دقیق اینکه عبادت در نماز را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه چکیده نمی شود، اظهار داشت: مهمترین هدف انقلاب عدالت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عده ای شرم آور حرکت کردند.

وی همراه خود دقیق اینکه در گذشته اجتناب کرده اند این مقامات در برخی اشیا مردمان اجتناب کرده اند کار شخصی پشیمان بودند، خاطرنشان کرد: {در این} مقامات جوانه های امید در دل بچه ها جوانه زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم شاهد عدالت باشیم.

انتهای پیام/۶۹۰۷۱
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید