میدان دوآب اهر در روز عید قربان


میدان دوآب شهرستان اهر بزرگترین میدان خرید احشام شمال غرب کشور است که طبق سنوات گذشته در آستانه عید سعید قربان حال و هوای خاصی دارد و اکثر اهالی و عشایر منطقه خرید و فروش می کنند. چهارپایان او در این زمان بیش از هر زمان دیگری، و مردم شهر و شهرهای مجاور برای خرید قربانی به این میدان می آیند.

مهدی ایمانی

۰۰:۱۴

۱۴۰۱-۴-۱۹
۰http://fna.ir/1q0yhh