نصرالله نسبت به انتخابات پارلمانی بلند مدت در لبنان هشدار داددبیرکل حزب الله نسبت به ائتلاف همراه خود نیروهای لبنانی در انتخابات پارلمانی آتی هشدار داد.